Máš právo

Klobúk maršala Andreja Hadíka

Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo Poľnohospodárske múzeum z Kulpína od roku 2015 realizuje viacročný multidisciplinárny projekt pod názvom Gróf Hadík, život a dielo. Za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy a v spolupráci s Pokrajiským ústavom pre ochranu kultúrnych pamiatok z Petrovaradína doteraz vykonali reštauráciu a konzerváciu Hadíkovho portrétu a klobúka, vydali dve knihy a na nádvorí katolíckeho kostola v Báčskom Petrovci postavili bustu Andreja Hadíka. Vlani pri príležitosti odhalenia Hadíkovej busty stanovená bola aj špeciálna cena Klobúk maršala Andreja Hadíka, ktorá bola vtedy odovzdaná prvým laureátom. V sobotu 27. mája 2023 ďalšie tri klobúky, repliky originálu Hadíkovho klobúka, udelil predseda Združenia pre muzeálne agrárne dedičstvo Ján Kišgeci osobnostiam zo Slovenskej republiky, zaslúžilým za propagovanie života a diela Andreja Hadíka. Cenu získali veľvyslanci: Miroslav Mojžita, Igor Furdík a Peter Prochácka.

 

Pred Hadíkovým kaštieľom vo Futogu: Ján Kišgeci, Igor Furdík ml. a Peter Prochácka

 

Pred Hadíkovým kaštieľom vo Futogu: Ján Kišgeci, Igor Furdík ml. a Peter Prochácka

 

Pred reštaurovaným obrazom a klobúkom Andreja Hadíka vo Futogu: Antun Kopilović, kňaz, Ján Kišgeci a Peter Prochácka

 

Pred reštaurovaným obrazom a klobúkom Andreja Hadíka vo Futogu: Antun Kopilović, kňaz, Ján Kišgeci a Peter Prochácka

 

Na stene v katolíckom chráme vo Futogu sa nachádzajú náhrobné mramorové tabule, kde je uložený Andrej Hadík s manželkou a dcérou

 

Na stene v katolíckom chráme vo Futogu sa nachádzajú náhrobné mramorové tabule, kde je uložený Andrej Hadík s manželkou a dcérou

 

Slovenská delegácia včera predpoludním navštívila Futog a v mene Slovenskej republiky pod epitaf položila veniec

 

Slovenská delegácia včera predpoludním navštívila Futog a v mene Slovenskej republiky pod epitaf položila veniec

 

Olejomaľba Pavla Popa Husársky kúsok Andreja Hadíka sa nachádza v Hadíkovom kaštieli vo Futogu

 

Olejomaľba Pavla Popa Husársky kúsok Andreja Hadíka sa nachádza v Hadíkovom kaštieli vo Futogu

 

Cenu Klobúk Andreja Hadíka zdôvodnil Dr. Ján Kišgeci

 

Cenu Klobúk Andreja Hadíka zdôvodnil Dr. Ján Kišgeci

 

Klobúk Andreja Hadíka laureátom odovzdávali Berislav Petrović, katolícky kňaz z Nového Slankamenu a Ján Kišgeci

 

Klobúk Andreja Hadíka laureátom odovzdávali Berislav Petrović, katolícky kňaz z Nového Slankamenu a Ján Kišgeci

 

Namiesto Igora Furdíka včera v Petrovci cenu prevzal jeho vnuk Igor Furdík ml.

 

Namiesto Igora Furdíka včera v Petrovci cenu prevzal jeho vnuk Igor Furdík ml.

 

V mene laureátov sa poďakoval PhDr. Peter Prochácka

 

V mene laureátov sa poďakoval PhDr. Peter Prochácka

 

Organizátori Dní Petrovca nezaradili odovzdávanie ceny do oficiálneho programu, prebiehalo preto v katolíckom chráme

 

Organizátori Dní Petrovca nezaradili odovzdávanie ceny do oficiálneho programu, prebiehalo preto v katolíckom chráme

 

V mene Slovenskej republiky včera položili veniec aj k buste Andreja Hadíka v Petrovci

 

V mene Slovenskej republiky včera položili veniec aj k buste Andreja Hadíka v Petrovci

 

S klobúkmi Andreja Hadíka: Ján Kišgeci, Igor Furdík ml. a Peter Prochácka

 

S klobúkmi Andreja Hadíka: Ján Kišgeci, Igor Furdík ml. a Peter Prochácka

 

Doterajšími laureátmi ceny Klobúk maršala Andreja Hadíka sú: Rastislav Struhár, riaditeľ AS Petrovec, Antun Kopilović, kňaz v katolíckom kostole vo Futogu, Zoltán Györe, historik, Saša Martinović, riaditeľ Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok v Petrovaradíne a Ján Kišgeci, predseda Združenia pre muzeálne agrárne dedičstvo – Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne.

Gróf Andrej Hadík (1710 – 1790) bol uhorský gróf a rakúsky poľný maršal slovenského pôvodu. Pochádzal z turčianskeho slovenského zemianskeho rodu. Slováci teda hovoria, že je Slovákom, Maďari tvrdia, že má pôvod v meste Ostrihome alebo Kőszegu (Maďarsko), Rakúšania si ho tiež privlastňujú, keďže od mladi a do smrti slúžil vo Viedni ako veliteľ rakúsko-uhorských vojsk. Z českých zdrojov sa možno dozvedieť, že bol potomok českých exulantov. Vojvodinčania ho tiež môžu považovať za svojho, keďže výrazne ovplyvnil rozvoj tohto územia, po tom ako v roku 1769 získal rozsiahle futocké panstvo a keďže odpočíva vo Futogu. Bližšie určiť jeho korene iste môže korešpondencia s otcom, s ktorým sa dopisoval po slovensky a jeho bližší vzťah k slovanstvu naznačuje predikát von Futak (z Futogu), ktorý si pridal k menu. Hadík umrel vo Viedni, no na jeho želanie pochovaný bol vo Futogu, kde dodnes stojí jeho kaštieľ, v ktorom v súčasnosti sídli stredná poľnohospodárska škola. K rozvoju Vojvodiny gróf prispel zúrodňovaním Turkami spustošených území, ale aj osídľovaním Báčky a Sriemu, okrem inými etnickými skupinami, aj Slovákmi. Aj vďaka Andrejovi Hadíkovi žije dodnes v okolí Petrovca významná slovenská komunita. Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína sa mu za to odvďačilo bustou v Petrovci, na nádvorí katolíckeho kostola, ktorú odhalili na sklonku roka 2022.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články