Máš právo

IN MEMORIAM – Paľo Belička

Po dlhej a ťažkej chorobe dnes, 21. mája 2024 zomrel Paľo Belička, profesor a riaditeľ Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci vo výslužbe. Narodil sa 8. septembra 1950 v Silbaši, základnú školu zakončil v rodisku a gymnázium v Báčskej Palanke. Vyštudoval fyziku na Prírodo-matematickej fakulte v Novom Sade (1974). Ako profesor fyziky najprv pôsobil v Tešnji a od 1. septembra 1976 sa stal profesorom fyziky na petrovskom gymnáziu. Okrem fyziky, na škole vyučoval i astronómiu a experimentálnu fyziku a na Pedagogickej fakulte v Sombore (vysunuté oddelenie v Báčskom Petrovci) pôsobil ako asistent. Počas pôsobenia na škole ako profesor viedol viaceré žiacke krúžky: fyzikálny, šachový, fotokrúžok a tenisovú odbočku. Zo srbčiny do slovenčiny preložil 15 učebníc fyziky pre základnú a strednú školu a bol i spoločensky činný. Na post riaditeľa bol zvolený 1. septembra 2005 a jeho vymenovania boli viacnásobne zopakované. Na tomto poste zotrval do 8. septembra 2015, keď odišiel do dôchodku.

 

IN MEMORIAM – Paľo Belička

 

IN MEMORIAM – Paľo Belička

 

Počas riaditeľovania sa aktívne podieľal na poli modernizácie výučby a práce školy vcelku. Všetky predmety na škole boli odborne zastúpené a profesorský kolektív relatívne mladý a bilingvisticky uschopnený. Do všetkých kabinetov boli zakúpené potrebné pomôcky, zriadená bola a vybavená multimediálna učebňa, nainštalovaný elektronický denník, obnovený fond PC jednotiek zabezpečením nových kvalitnejších komputerov. Upravená bola tiež miestnosť v suteréne pre potreby žiackeho parlamentu, literárneho krúžku Sládkovič, vykonaná reparácia a konzervácia ornitologickej zbierky atď. V období 2005 — 2009 hodne sa urobilo i na rekonštrukcii školských budov a budovy žiackeho domova. V decembri 2005, rozhodnutím Zhromaždenia APV gymnázium bolo vyhlásené za strednú školu osobitného významu pre Autonómnu pokrajinu Vojvodinu.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky roku 2010 Paľovi Beličkovi udelilo Veľkú medailu Svätého Gorazda za jeho prínos k zachovaniu a rozvoju slovenského školstva v Republike Srbsko.

Pracovníci gymnázia sa so svojim dlhoročným kolegom a riaditeľom rozlúčia vo štvrtok. Komemorácia bude o 10:30 h a pohrebná rozlúčka sa uskutoční v ten istý deň 23. mája o 13.h z Domu smútku v Petrovci.

Česť jeho pamiatke!

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články