Máš právo

Jún v znamení vedomostí, detských radostí a kultúry

Mesiac jún je pre všetky deti významným mesiacom, je plný osláv, radosti a kultúrnych podujatí. Spomeňme niektoré: Biblická olympiáda, Prehliadka 3xĎ, koniec školského roka a Festival Zlatá brána spoločne vytvárajú pestrú mozaiku udalostí, ktoré oslavujú detstvo, vzdelanie a slovenské kultúrne dedičstvo. Tieto podujatia nielenže posilňujú komunitu, ale aj uchovávajú a odovzdávajú bohaté tradície vojvodinských Slovákov z generácie na generáciu. V sobotu 1. júna, v Medzinárodný deň detí, v Padine usporiadali 9. Biblickú olympiádu. Tohtoročná 30. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ sa uskutoční 7. a 8. júna 2024 v divadelnej sieni v Starej Pazove a tohtoročný, tiež jubilejný 30. Detský folklórny festival Zlatá brána bude prebiehať v dňoch 21. až 23. júna 2024 v Kysáči. Biblickú olympiádu v tomto roku organizoval padinský cirkevný zbor v čele so svojím kňazom Sladjanom Danielom Srdićom a v spolupráci so Základnou školou maršala Tita v Padine. Zúčastnili sa na nej žiaci takmer všetkých základných a stredných škôl, kde sa vyučuje evanjelické náboženstvo, vyše 60 žiakov a 11 učiteľov náboženstva.

 

Foto: Biblická olympiáda 2024

 

Foto: Biblická olympiáda 2024

 

Foto: Biblická olympiáda 2024

 

Foto: Biblická olympiáda 2024

 

Na tohtoročnej Biblickej olympiáde najpozoruhodnejšie úspechy dosiahli žiaci zo Selenče, ktorí pravidelne na olympiádu prichádzajú dobre pripravení a ktorí si tentokrát domov odniesli až päť cien – obsadili dve prvé miesta, dve druhé a jedno tretie v kategóriách 5. a 6. trieda, ako aj 7. a 8. trieda.

30. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ

Festival 3xĎ v Starej Pazove, ktorý sa koná v polovici júna, je ďalšou významnou udalosťou pre vojvodinských Slovákov. Názov festivalu symbolizuje "Deti, Divadlo, Dedina" a jeho cieľom je podporovať a rozvíjať detskú divadelnú tvorbu.

Festival ponúka priestor pre detské divadelné súbory, aby predviedli svoje predstavenia. Tieto divadelné hry, často inšpirované slovenskými ľudovými rozprávkami a históriou, umožňujú deťom vyjadriť svoju kreativitu a zároveň posilňovať svoju identitu. Pre návštevníkov sú pripravené aj rôzne workshopy a tvorivé dielne, kde si môžu vyskúšať svoje herecké a umelecké schopnosti.

 

Jún v znamení vedomostí, detských radostí a kultúry

 

30. Festival Zlatá brána v Kysáči: Oslava folklóru a tradícií

Festival Zlatá brána v Kysáči je jedným z najvýznamnejších folklórnych podujatí v regióne. Tento festival, ktorý sa koná každoročne v júni, je oslavou slovenského folklóru, hudby a tanca. Deti a mladí zo všetkých vojvodinských slovenských prostredí a hostia zo zahraničia sa stretávajú, aby predviedli svoje tanečné, spevácke a hudobné schopnosti.

Zlatá brána ponúka bohatý program, v ktorom nechýbajú tradičné slovenské tance, hudobné vystúpenia a divadelné hry. Festival vytvára platformu pre mladú generáciu, aby si ctila a rozvíjala svoje kultúrne dedičstvo. Návštevníci si môžu vychutnať nielen umelecké vystúpenia, ale aj tradičné slovenské jedlá a remeselné výrobky.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články