Mozaika

Čaro višieň v Silbaši

Po dvojročnej prestávke v Silbaši včera prebiehalo v poradí jedenáste podujatie Čaro višieň. Za podpory silbašského MOMS zorganizovali ho členky Aktívu žien zo Silbaša, ktoré pre návštevníkov pripravili špeciality z višieň a tiež aj kultúrno-umelecký program. V predsieni Domu kultúry Silbašanky a hostky z okolitých dedín, z Petrovca, Hložian, Pivnice, Tovariševa... vystavovali višňové dobroty: kompóty, džemy, marmelády, domáce ovocné šťavy a chutné koláče z višieň. V kultúrno-umeleckom programe, ktorý prebiehal v sále Domu kultúry, vystúpili účastníci zo Silbaša a hostia z Kulpína. Zaspievala domáca ženská spevácka skupina, zatancovali žiaci silbašskej základnej školy a s viacerými choreografiami a spevmi sa predstavil KUS Zvolen z Kulpína. Zarecitovali Silbašanka Jarmila Čobrdová, ktorá s prednesom poézie nedávno postúpila na Vansovej Lomničku, a Miriam Murtínová z Hložian. Na úvod sa prihovorila predsedníčka Aktívu žien Anna Lomenová, zástupca predsedu Obce Báčska Palanka Mita Lačanski a zástupkyňa predsedu Miestneho spoločenstva Silbaš Snežana Grbićová. Podujatie otvoril Janko Havran, člen výkonného výboru NRSNM.

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

Foto Juraj Spevák

 

"Tohtoročné podujatie sme ruka v ruke zorganizovali s MOMS Silbaš a dúfame že s výsledkami budeme spokojní," zhodnotila Anna Lomenová a dodala, že ich podporila Obec Báčska Palanka, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a sponzori. Po skončení kultúrno-umeleckého programu nasledovala spoločná večera a zábava s tombolou. Nechýbali ani torty.

Višne si hold zasluhujú. Ich tohtoročná sezóna sa pomaly končí, no treba povedať, že v mnohých prostrediach úroda takmer úplne vystala. Niekto odhaduje, že je tomu na príčine sucho a iní hovoria, že použitím pesticídov otravujeme aj včely, včelstva nám následkom ľudskej činnosti ubúda a kvety zostávajú čoraz častejšie neopelené.

V ústrety týmto hodom sa silbašské ženy zišli zriadiť Poľovnícky dom, aby podujatie Čaro višieň a oslavy 60 rokov založenia Oltárneho krúžku žien Mária Marta v Silbaši prebiehali v pekne upravených miestnostiach.

 

Katarína Pucovská

Foto Juraj Spevák

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články