Mozaika

Eva Kristinová... jednoducho kráľovná

29. júla 2023 sa konala v Dome kultúry v Laliti slávnostná vernisáž výstavy Eva Kristinová... jednoducho kráľovná, ktorej autorom je Karol Mišovic. Eva Kristinová je legenda slovenskej divadelnej scény, slovenského kultúrneho a spoločenského života. Výstavu usporiadal Kultúrno-umelecký spolok Branislava Nušića z Lalite v spolupráci s občianskym združením Cyrilometodiada z Bratislavy, s miestnym Kultúrno-umeleckým spolkom Štefánik a so Základnou školou Nestora Žučného. Výstavu, ktorá vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, zapožičal Divadelný ústav Bratislava.

 

Foto: Komorný zbor Zvony zo Selenče

 

Foto: Komorný zbor Zvony zo Selenče

 

Foto: Nenad Živanov

 

Foto: Nenad Živanov

 

Po odznení srbskej a slovenskej štátnej hymny zúčastnených privítala profesorka srbského jazyka a literatúry Sanja Djaković, ktorá je odborným garantom Kultúrno-umeleckého spolku Branislava Nušića, slovo odovzdala jeho predsedovi Nenadovi Živanovmu, ktorý vo svojom príhovore priblížil osobnosť Evy Kristinovej: Bolo pre mňa cťou, že som mal možnosť osobne spoznať vzácnu osobnosť slovenského národa pani Evu Kristinovú, ktorú som navštevoval spolu s mojimi priateľmi z občianskeho združenia Cyrilometodiada. Daniela Suchá, predsedníčka tohto združenia, na vernisáži výstavy v Dome umenia v Piešťanoch uviedla, že pani Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského národa druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia. Ležiaca, ťažko chorá pani Eva mi porozprávala o svojich návštevách Vojvodiny a jej účinkovaní na kultúrnych podujatiach. Na poslednom našom stretnutí mi zarecitovala úryvok z Proglasu, hrou na fujare ju sprevádzal fujarista Štefan Suchý. Bol som veľmi dojatý, keď som jej naposledy zaspieval starú srbskú duchovnú pieseň...

Eva Kristinová, vzácna dcéra slovenského národa, milovala vojvodinských Slovákov a Srbov.

Pointou tejto výstavy je, že prostredníctvom takých osobnosti, ako je pani Eva Kristinová, sa naše dva národy ešte viac zbližujú a utvrdzujú v priateľstve. Ľudia, ktorí sú ako ona nositeľmi skutočných hodnôt, sú veľmi vzácni, zasluhujú si našu úctu, lebo šíria odveké priateľstvo a blízkosť slovenského a srbského národa a robia svet lepším. Preto túto vernisáž výstavy možno nazvať výstavou priateľstva srbského a slovenského národa.

Účastníkov vernisáže pozdravil Boris Konček, tretí tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, ktorý vyjadril radosť zo spolupráce vojvodinských Srbov a Slovákov pri realizácii tejto výstavy a vernisáže.

Juraj Súdi, hudobný skladateľ a dirigent zboru Zvony zo Selenče, v príhovore uviedol, že pre jeho zbor bolo cťou zúčastniť sa na slávnostnom otvorení výstavy.

Zbor Zvony svojím kultúrno-umeleckým hudobným vystúpením obohatil toto krásne podujatie.

Zdroj: https://www.cyrilometodiada.sk/eva-kristinova-jednoducho-kralovna-2023/

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články