Mozaika

Inštalácia Ivana Klinku

Dňa 27. augusta 2023 sa v cirkevnom zbore v Bátovciach na Slovensku konala inštalácia nového zborového farára, Ivana Klinku. Udialo sa tak po jeho dvojročnej službe v tom cirkevnom zbore a deň pred jeho narodeninami. Inštalácia sa zároveň konala v roku, kedy si cirkevný zbor pripomína trojité úctyhodné jubileá – 150. výročie postavenia neogotického kostola, 90. výročie pristavania veže a 240. výročie obnovenia cirkevného zboru po vydaní Tolerančného patentu. Ivan Klinko pochádza zo Srbska, z Kysáča, kde zakončil základnú školu a stredoškolské vzdelanie získal na gymnáziu v Báčskom Petrovci. Po tom ako úspešne ukončil Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského a kaplánske skúšky v roku 2019, bol v Novom Meste nad Váhom vysvätený za evanjelického kňaza. Tam pôsobil ako zborový kaplán, neskôr ako seniorálny kaplán Myjavského seniorátu a 1. septembra 2021 bol menovaný za zborového kaplána a neskôr po zložení farárskej skúšky za námestného farára v Bátovciach. Od svojho príchodu okrem duchovno-pastierskej služby vedie spevácky zbor Sonáta, ktorý pôsobí pri cirkevnom zbore. Keďže je v blízkom okolí deficit kantorov, od adventu 2021 vykonáva aj kantorskú službu.

 

Foto: CZ ECAV Bátovce

 

Foto: CZ ECAV Bátovce

 

Foto: CZ ECAV Bátovce

 

Foto: CZ ECAV Bátovce

 

Foto: CZ ECAV Bátovce

 

Foto: CZ ECAV Bátovce

 

"Dostali sme v ňom pokorného a Krista milujúceho služobníka a sme vďační, že jeho príchod medzi nás bol veľkým impulzom, ktorý sa už akosi prirodzene žiadal. Za jeho dvojročné pôsobenie sme vykonali množstvo prác na poli hmotnom, ale i duchovnom. Okrem služby medzi nami v Bátovciach pôsobí aj ako administrátor v ďalších troch susedných zboroch¬ – Jabloňovce, Devičany a Drženice," píše tak v Evanjelickom posli spod Tatier 19/2023 Milena Boženíková, dozorkyňa v Bátovciach, ktorá na inštalácii v zaplnenom chráme Božom privítala prítomných kňazov, domácich viery, ako i početných hostí. Počas bohoslužieb liturgoval ďalší Kysáčan Branislav Balca (Krajné), tiež Vladimíra Balcová (Košariská – Priepasné), Ivan Boženík (Nitra) a Peter Hlavatý (Rožňavské Bystré). Na Službách Božích excelentne kantoroval kamarát inštalovaného farára, Marián Cambel z CZ Myjava. Slávnostný akt inštalácie vykonala niekdajšia farárka v Bielom Blate Mária Popićová, seniorka Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

Ivan Klinko vo svojom krátkom príhovore poďakoval Pánu Bohu za všetkých, ktorí ho sprevádzali a ktorí pri ňom dodnes stoja. Zaspomínal i na čas, kedy sa ešte ako malý chlapec po prvýkrát stretol s vtedy ešte len farárkou Popićovou pri istej zborovej návšteve v Kysáči, netušiac, že práve ona bude tou, ktorá ho jedného dňa bude uvádzať do úradu zborového farára.

 

Zdroj: Evanjelický posol spod Tatier 19/2023

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články