SEAVC Kulpín

Slovenský evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor v Kulpíne

SLOVENSKÝ EVANJELICKÝ AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

CIRKEVNÝ ZBOR V KULPÍNE

Kostol
 
Slovenský evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor v Kulpíne bol založený v roku 1743. Dnes počíta 2000 duší.
Žijúc v neľahkých časoch členovia cirkevného zboru, vo svojej chudobe, predsa obetavo stavali menšie bohoslužobné budovy - modlitebnicu, školu. Po 132 rokoch od svojho usídlenia v Kulpíne rozhodli sa pre kapitálne dielo - stavbu Božieho chrámu.
Bolo to v mesiaci máji roku 1875 a v júni toho istého roku bol posvätený základný kameň nového kostola. Výstavba trvala necelých päť rokov.
19. októbra 1879 za pôsobenia pána farára Félixa Kutlíka seniorom Gabrielom Belohorským bolo toto dielo našich usilovných predkov korunované posviackou. Odvtedy každý rok v prvú nedeľu po 19. októbri býva pamiatka posvätenia chrámu Božieho - ľudove Kirvaj.
Tento sakrálny objekt staval známy novosadský staviteľ Alojz Cocek v neorománskom štýle. Široký je 15m a dlhý 31m, postavený na ploche 465m2. Vo veži kostola sa nachádzajú tri zvony. V prvej svetovej vojne dva zvony boli zobraté, takže sa v roku 1923 na ich miesto zadovážili z ľubľanskej zlievárne nové, a to jeden 740kg a druhý 460kg.
Organ v chráme je dvojmanuálový, zakúpený v Pešti v roku 1891. Jeho zvláštnosťou je socha kráľa Dávida s harfou umiestnená nad píšťaľami, ktorá táto hudobný nástroj činí unikátnym.
Na oltáry sa nachádza obraz večere pánovej, podobná verzie Leonarda da Vinčiho s oslovujúcim detailom, kde sa Judáš priamo pozerá na diváka.
Oltar

Celkove tento stánok Boží vábi svojou majestátnosťou a výnimočnou akustikou, ktorú ocenili svetoznámi umelci pri realizovaní koncertov v tomto kulpínskom chráme.
Vedľa novopostaveného kostola sa v roku 1889 začala výstavba farby a budovy školy s tromi sieňami. Tieto stavby boli do roka ukončené a v tom istom roku boli vybudované aj dva kantorsko - učiteľské byty s bočnými staviskami.
 Fara
 
V roku 1982 sa na mieste už starej fary začala stavať fara nová, v roku 1983 bola jej výstavba ukončená. Posviacka sa konala 23.10.1983 a budova slúži svojmu účelu dodnes.
V kulpínskom cirkevnom zbore pôsobili farári:
 
Ján Rohóni
1822 - 1831
Pavel Makóni 1831 - 1832
Daniel Kolény
1832 - 1875
Félix Kutlík
1876 - 1890
Gustav Klobušický
1890 - 1944
Pavel Čáni
1945 - 1979
Juraj Šefčík
1979 - 1997
Vladimír Grňa
1997 - 2012
Jaroslav Javorník
2012 -
Kostol
 
Kostol  Kostol

Vladimír Grňa

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články