SEAVC Kulpín

V Pôtri o kovačickej insite

„Vyrástli z novohradských koreňov, rozvinuli sa v Banáte, dedičstvo predkov zachovávajú"

V obci Pôtor na Slovensku sa v dňoch 28. – 29. apríl 2022 uskutoční Okrúhly stôl: Slovenské insitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva. Slovenské kovačické insitné umenie z tvorby 63 maliarov patriacich ku Galérii BABKA (majiteľa a zakladateľa Galérie Babka a Nadácie Babka Pavla Babku) je dlho známe výstavami na troch kontinentoch, konkrétne v 29. metropolách. Ale najčastejšie výstavy kovačických insitných maliarov sa konajú na Slovensku. Po tridsaťročných skúsenostiach, úspechoch a dokumentácii, kovačická insita v cykle roku 2022-2023 kandiduje do zápisu listiny UNESCO, ako nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva.

 

V Pôtri o kovačickej insite

 

V Pôtri o kovačickej insite

 

Už v roku 2012 bolo kultúrne dedičstvo kovačických Slovákov zapísané do Národného zoznamu nehmotného dedičstva Srbska ako súčasť kultúrneho dedičstva Srbska. Keďže ide o jeho slovenskú autentickosť v Srbsku, je potrebné to potvrdiť aj dôkazmi pôvodu a koreňmi kovačických Slovákov. Na čele tohto počinu stojí už menovaný Pavel Babka., ktorého rodinné korene siahajú do novohradského Príboja. Zápis uvedeného kultúrneho dedičstva do svetového zoznamu UNESCO, ktoré je témou aj pôtorského podujatia, podporili aj najvyšší predstavitelia Srbska. Kandidatúra je náročná, preto má byť jej súčasťou aj podpora materskej krajiny. Keďže kovačickú insitu považuje Slovensko aj za slovenské nehmotné dedičstvo, v minulom roku sa k podpore uvedeného zápisu uskutočnil okrúhly stôl na pôde slovenského veľvyslanectva v Belehrade a v Kovačici. Pokračovaním procesu zápisu je usporiadanie okrúhleho stola k tejto téme aj na Slovensku. Slovenská komisia pre UNESCO prevzala záštitu nad pôtorským okrúhlym stolom, ktorý bude atribútom viacerých príkladov podobností kultúrneho dedičstva, ktoré si Kovačičania priniesli z Novohradu. Ich pôvod a korene, pochádzajúce z novohradských obcí, sú dostatočne zdokumentované, vrátane výtvarných diel kovačických insitných maliarov. Vážnym dokladom je, že najpočetnejšie na konci 18. a začiatku 19. storočia usídlenie Slovákov v Banáte – Kovačici má pôvod – korene v regióne Novohrad. Tomu zodpovedá aj najväčší počet zo 63 tvoriacich kovačických insitných maliarov, ktorých korene sú v novohradských dedinách. To bol jeden z dôvodov a návrhom, aby sa okrúhly stôl uskutočnil v niektorej obci Novohradu. Ponúknutú záštitu za región prijal starosta obce Pôtor Miroslav Činčura. Dôvodom jeho priatia je aj dlhoročné partnerstvo medzi Kovačicou a Pôtrom. Okrúhly stôl sa uskutoční v dňoch 28. – 29. apríla 2022 v obradnej sieni Obecného úradu v Pôtri. Za okrúhlym stolom budú sedieť historici, etnológovia, diplomati (honorárni konzuli), vedci, zakladatelia a redaktori mienkotvorných internetových portálov zo Srbska a Maďarska, odborníci kultúry a osvety, majitelia kovačickej galérie, časť mladších insitných maliarov, predstavitelia obce a okresu Kovačica. Akcia podpory zápisu zapadá do termínu osláv 220. výročia príchodu Slovákov do Kovačice, ktorá sa uskutoční v roku 2022.

 

Miroslav Činčura, starosta obce Pôtor
Ing. Ján Jančovic, koordinátor OS v Pôtri

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články