Srpska pravoslavna crkva

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca absolvoval počas víkendového zájazdu na Slovensku tri nezabudnuteľné vystúpenia, ktoré spojili lásku k hudbe, duchovnú úctu a kultúrne väzby. Prvá časť koncertu zborového spevu "Návraty - Nádeje - Naplnenia" sa konala v piatok 7. júna 2024 o 18:00 hodine v rekonštruovanom rímskokatolíckom Kostole svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Tento kostol z 13. storočia patrí medzi najstaršie na Liptove a je známy svojou bohatou históriou a architektonickými prekvapeniami. V kostolíku, ktorý bol naplnený atmosférou duchovnej pohody, vystúpili domáci Spevokol sv. Jána Krstiteľa - Liptovský Ján, Musica viva zo Srbska a Laeto Animo z Liptovského Mikuláša. Pre zbor Musica viva toto vystúpenie bolo akoby výdržovou skúškou. Po 12 hodinovej jazde a bez minútky oddychu pred koncertom, si právom zaslúžili dlhý, srdečný potlesk, ktorým sa im odvďačilo obecenstvo.

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

Koncertné turné Komorného zboru Musica Viva na Slovensku

 

„Každá z piesní, ktoré odzneli, bola oslavou Boha a vyjadrením vďaky za našu spásu. Spev prenikal srdcia všetkých prítomných, a tak sa naplnilo heslo RRR - Radosť Rozdávaním Rastie. Tieto krásne melódie priniesli radosť a posilnili vzájomné puto medzi zúčastnenými," napísali to zástupcovia Kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.

V sobotu 8. júna pokračovalo turné koncertom v Evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši, jednom z najväčších evanjelických kostolov na Slovensku s kapacitou 1700 miest na sedenie. Tento chrám, pred vstupnou bránou ozdobený sochami Juraja Tranovského a Michala Miloslava Hodžu, vytvoril impozantnú kulisu pre druhú časť koncertu. Tranovský, autor prvého evanjelického spevníka Cithara Sanctorum, a Hodža, významný národovec, dodali podujatiu historickú a kultúrnu hĺbku.

Na pódiu sa predstavili komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca, Miešaný zbor CZ ECAV Liptovská Kokava, Miešaný zbor CZ ECAV Liptovský Mikuláš, Laeto Animo a inštrumentálne trio LUANA. Svojimi vystúpeniami premenili podvečer na skutočný sviatok hudby a priateľstva, ktorý priniesol nielen hudobné, ale aj emocionálne naplnenie.

Turné vyvrcholilo v nedeľu vystúpením Musica viva počas bohoslužieb v evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku. Evanjelický farár Mgr. Michal Belanji, pôvodom z Pivnice, administruje tento zbor a po skončení jeho duchovného rozjímania Musica viva zaspievala tri piesne. Umelecká vedúca Mariena Stankovićová Kriváková vyjadrila všetkým vďaku za krásne tri dni na Liptove a publicistka Katarína Pucovská sa kratšie zmienila o dejinách dolnozemských Slovákov a petrovského cirkevného zboru.

Všetky tri koncerty boli oslavou Najsvätejšieho, hudby a pripomienkou kultúrnych a duchovných väzieb medzi Slovákmi žijúcimi na Slovensku a v zahraničí.

Osobitná vďaka patrí hostiteľskému zboru Laeto Animo, ktorý sa skvele postaral nielen o hudobnú stránku, ale aj o turistickú náplň zájazdu.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články