História Kulpína

Turíce

Dnes svätíme druhý deň Svätodušných sviatkov, sviatkov Svätého Ducha. Sväté písmo chápe Ducha Svätého ako tvorivú silu všetkého života. Svätý Duch – tretia osoba v Najsvätejšej Trojici (Otec, Syn, Duch Svätý) je vskutku nekonečná a nekončiaca láska. On, Duch Svätý, vnáša do srdca človeka lásku. To ja tá láska Boha v nás, ktorá nás dvíha a pomáha nám dosiahnuť náš celoživotný cieľ, našu spásu. Tieto sviatky, známe aj pod názvom Turíce, sú tretími výročitými sviatky cirkevného roka a rovnako ako Vianoce a Veľká noc, aj ony sa oslavujú dva dni. Dnes svätíme druhý deň tohto nanajvýš významného cirkevného sviatku a sviatku Cirkvi, keďže v tento deň ona bola zjavená svetu.

 

Svätodušné sviatky 2024 v Selenči (foto: Pavel Mandáč)

 

Svätodušné sviatky 2024 v Selenči (foto: Pavel Mandáč)

 

Turíce, sviatok zoslania Ducha Svätého na apoštolov – Svätodušná nedeľa 2024 (Foto: Slovenská Evanjelická A.V. Cirkev Kovačica)

 

Turíce, sviatok zoslania Ducha Svätého na apoštolov – Svätodušná nedeľa 2024 (Foto: Slovenská Evanjelická A.V. Cirkev Kovačica)

 

Je to aj Sviatok Zoslania Ducha Svätého na nás, do nás, teda sviatok všetkých nás, ktorí máme Ducha, či dušu, či lásku. Slávi sa 50 dní po Veľkej noci. V deň Turíc bol Duch Svätý zjavený ako tretia božská osoba Svätej Trojice. V katolíckej cirkvi sa pri príležitosti sviatku Zoslania Ducha Svätého tradične konajú Svätodušné púte. V Evanjelickej cirkvi veriaci si pripomínajú skutočnosť, že Duch Svätý svojím príchodom, zbavil učeníkov strachu a pochybností a posilnil ich vo viere. V pravoslávnej cirkvi sa tento sviatok menuje Duhovi, Trojice alebo aj Pedesetnica a veriaci počas týchto sviatkov prinášajú do kostola sviežu zeleň, trávu a kvety.

V cirkevných zboroch v Banáte (Padina, Kovačica, Jánošík) je zvykom na Turíce ozdobovať kostol ratolesťami topole alebo lipy, na ktoré sa zavesia malé a veľké šatky, ručníky ( kašmírové, hodvábne, vyšívané...). Tento zvyk symbolizuje starozákonnú prítomnosť Ducha Svätého, kde čítame v Prevej knihe Mojžišovej, že Adam a Eva pocítili Božiu prítomnosť v šelesti lístia na stromoch v podobe vánku...

Známych je sedem darov Ducha Svätého, a to – Dar múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar poznania, Dar nábožnosti a Dar bázne Božej. K symbolom Ducha Svätého patrí najmä voda, ktorá naznačuje jeho pôsobenie pri krste, a oheň, symbolizujúci jeho pretrvávajúcu silu a tiež oblak a svetlo. Až neskôr sa tradičným symbolom Ducha Svätého stala holubica.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články