Knižnica v Kulpíne

Jubilanti SEAVC

Desiati farári Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii / Srbsku v tomto roku majú úctyhodné životné jubileá, či nedožité okrúhliny. Zaujímavosťou je, že až štyria z nich sa narodili v roku 1953: Viera Báthoryová, Ján Cicka, Marta Dolinská a Martin Slamaj. Anna Velebírová sa narodila roku 1963 a Jaroslav Kopčok roku 1973. Keď ide o našich duchovných velikánov, ktorí sa dávnejšie zapísali do dejín, sú to Igor Branislav Štefánik – 150 rokov narodenia, Adam Vereš – 140 rokov narodenia, Pavel Čáni – 110 rokov narodenia a Andrej Beredi – 90 rokov narodenia.

 

Jubilanti SEAVC

 

Viera Báthoryová (Bátoriová), rod. Jelínková, sa narodila 5. marca 1953 v Kalnici na Slovensku. Za farárku bola ordinovaná roku 1976 a do Juhoslávie sa prisťahovala roku 1977. Žila najprv v Subotici a v období rokov 1992 – 2019 pôsobila v laliťskom cirkevnom zbore, odkiaľ ju aj vyprevadili do dôchodku.

Ján Cicka sa narodil 22. mája 1953 v Padine, kde bol aj roku 1978 vysvätený za farára a v tomto zbore pôsobil 40 rokov, čiže od roku 1982 a do odchodu do dôchodku.

Marta Dolinská, rod Báthoryová, sa narodila 27. apríla 1953 v Subotici, za farárku bola vysvätená roku 1978 a v tom roku nastúpila najprv za administrátorku a potom aj za farárku v CZ v Bajši, kde doposiaľ pôsobí.

Martin Slamaj sa narodil 9. septembra 1953 v Starej Pazove. Za farára bol vysvätený roku 1980 a o dva roky neskôr bol zvolený za farára do Pivnice, kde pôsobil do svojej smrti.

Anna Velebírová rod. Sládečeková sa narodila 13. mája 1963 v Bielom Blate. Za farárku bola ordinovaná1987 v Šíde. O rok neskôr sa presťahovala na Slovensko a v roku 1991 sa s rodinou vysťahovala do Austrálie, kde určitý čas pôsobil jej manžel ako evanjelický farár v Lavertone.

Jaroslav Kopčok sa narodil 8. marca 1973 v Báčskom Petrovci. Ordinovaný bol v roku 1998 v Báčskom Petrovci. Pôsobil najprv v Erdevíku a v roku 2002 bol zvolený za farára v cirkevnom zbore v Hložanoch a v súčasnosti je aj seniorom Báčskeho seniorátu.

Igor Branislav Štefánik sa narodil 11. novembra 1873 v Košariskách na Slovensku. Vedľa teológie študoval i právo a filozofiu. V roku 1903 sa stal farárom v Báčskej Palanke. Pre národnostnú činnosť bol vo väzení a pozbavený úradu. Určitú dobu pôsobil preto ako novinár v Belehrade, Petrovci a Novom Sade, kde bol neskôr aj farárom a kde zomrel roku 1940.

Adam Vereš sa narodil 15. novembra 1883 v Starej Pazove. Za kňaza bol vysvätený roku 1906. Pôsobil vo viacerých menších zboroch a roku 1921 sa dostal za farára do Iloku. Tam pracoval takmer 10 rokov a roku 1929 bol zvolený za prvého biskupa SEAVC v Juhoslávii. Dožil sa iba 48 rokov, zomrel 2. 11. 1931 v Novom Sade. Pochovaný je v Iloku.

Pavel Čáni narodil sa 23. júna 1913 v Petrovci, za kňaza bol vysvätený roku 1939 a v tom istom roku nastúpil v Kulpíne najprv za kaplána a od roku 1945 aj za zborového farára, kde zotrval do odchodu do výslužby roku 1979. Po 40-ročnej služby v Kulpíne presťahoval sa do rodného Petrovca.

Th.Dr. Andrej Beredi sa narodil 21. novembra 1933 v Erdevíku, za kňaza bol vysvätený roku 1958. V Kysáči pôsobil 21 rokov a v roku 1983 bol zvolený za biskupa SEAVC v Juhoslávii. a túto funkciu zastával 13 rokov, do svojej smrti 22. mája 1996. Biskupovi Beredimu v Bratislave roku 1989 udelili čestný doktorát teológie.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články