Knižnica v Kulpíne

Pamätná busta Zuzky Medveďovej

Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec úspešne zrealizovala projekt s názvom Pamätná busta Zuzky Medveďovej. Projekt bol realizovaný z prostriedkov získaných z Ministerstva cestovného ruchu a mládeže prostredníctvom Súbehu - o udelení dotácií a transferov určených na projekty rozvoja cestovného ruchu v roku 2022. Výška finančných prostriedkov získaných z Ministerstva cestovného ruchu a mládeže bola 1,980.000 dinárov. Finančné prostriedky získané od Obce Báčsky Petrovec na základe tohto projektu boli vo výške 358.432 dinárov. Projekt bol realizovaný pri príležitosti 125. výročia narodenia Zuzky Medveďovej, prvej slovenskej akademickej maliarky v Srbsku, narodenej v Báčskom Petrovci.

 

Pamätná busta Zuzky Medveďovej

 

Pamätná busta Zuzky Medveďovej

 

Pamätná busta Zuzky Medveďovej

 

Pamätná busta Zuzky Medveďovej

 

Foto: Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec

 

Časť umeleckej pozostalosti Zuzky Medveďovej sa nachádza v Galérii Zuzky Medveďovej, ktorú spravuje Múzeum vojvodinských Slovákov. Zuzka Medveďová zanechala veľkú časť svojej tvorby svojim spoluobčanom a z tohto fondu vznikla Galéria Zuzky Medveďovej. Významná časť jej diel sa nachádza v múzeách a galériách v Slovenskej Republike a v rôznych súkromných zbierkach. Jej práca je vysoko hodnotená medzi odborníkmi, ale aj priateľmi a známymi. Slovenská komunita v Srbsku je mimoriadne hrdá na dielo Zuzky Medveďovej a na to, že je našou prvou akademickou maliarkou.

Projekt pozostáva z: tvorba koncepčného riešenia modelu, tvorba modelu do sadry, modelovanie do hliny, tvorba negatívov zo sadry a odlievanie technikou studeného odlievania do kamennej živice, výroba bronzového odliatku, odlievanie monumentálnych sôch do bronzu, spracovanie, patinovanie, pasivácia patiny, obstaranie, spracovanie a montáž kamenného podstavca.

- Výška sochy je 115 cm a šírka je 60 cm, pričom výška podstavca je asi 120 cm.
- Autorom modelu busty je Igor Šeter, sochár zo Somboru.
- Bustu vyrobila umelecká zlievareň "Stanišić" z Čenej.
- Výroba a montáž mramorového podstavca pre bustu bola vykonaná kamenárňou Bartoš z Báčskeho Petrovca.
- Odbornú pomoc pri realizácii projektu poskytlo Múzeum vojvodinských Slovákov.

Zuzka Medveďová je jednou z najvýznamnejších slovenských osobností v Srbsku. Jej meno je známe aj mimo Srbska. Umiestnením sochy v centre Báčskeho Petrovca, v parku, ktorý nesie jej meno a pri Galérii, ktorá taktiež nesie jej meno, vzdávame hold jej práci, kreativite a zásluhám v oblasti výtvarného umenia.

 

Riaditeľ Turistickej organizácije
Obce Báčsky Petrovec
Nebojša Marušić

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články