Knižnica v Kulpíne

Predseda ÚSŽZ Miloš Koterec v Srbsku

V dňoch 11. až 13. augusta 2023 predseda ÚSŽZ Miloš Koterec, podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a Milina Sklabinská zo strategicko-politického odboru ÚSŽZ navštívili viaceré slovenské inštitúcie vo Vojvodine. Súčasťou programu zahraničnej cesty delegácie úradu, okrem účasti na kultúrnom programe Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, boli najmä pracovné stretnutia so zástupcami slovenskej menšiny. Najdôležitejšou témou stretnutí bola podpora krajanských projektov vrátane otázky podpory projektu slovenského domu v Novom Sade.

 

Foto: ÚSŽZ

 

Foto: ÚSŽZ

 

Delegácia prijala pozvanie predsedníčky Národnostnej rady Slovenskej národnej menšiny (NRSNM) Dušanky Petrákovej na slávnostné zasadnutie NRSNM vo štvrtok 11. augusta. Počas jeho priebehu bola Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí udelená zlatá plaketa NRSNM.

V piatok 12. augusta prebehlo pracovné stretnutie predsedu a podpredsedu ÚSŽZ s predsedom Matice slovenskej v Srbsku Branislavom Kulíkom v budove Matice slovenskej v Báčskom Petrovci. Diskutovalo sa o fungovaní Matice a o realizácii projektov, ktoré úrad podporil dotáciami. Počas diskusie boli prítomné aj podpredsedníčka MSS Anna Horvátová a tajomníčka MSS Zdenka Chalupková. Predseda ÚSŽZ sa taktiež zaujímal o tému menšinového školstva v Srbsku, ktoré ÚSŽZ dlhodobo podporuje.

Delegácia sa zúčastnila aj pracovného stretnutia s riaditeľkou NVU Hlas ľudu Milanou Arňašovou Radićovou v Báčskom Petrovci. Riaditeľka predstavila zástupcom úradu činnosť redakcie, realizáciu podporených projektov i najväčšie výzvy, ktoré médium čakajú, vrátane dokončenia rekonštrukcie budovy týždenníka Hlas ľudu. Nasledovala prehliadka čiastočne zrekonštruovaného objektu.

Stretnutia s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Srbsku pokračovali v Novom Sade, kde sa delegácia ÚSŽZ bližšie zoznámila s potenciálnou budovou Slovenského centra a zúčastnila sa rokovaní na pôde NRSNM. Okrem predstaviteľov ÚSŽZ a predsedníčky NRSNM Petrákovej sa piatkového zasadnutia národnostnej rady zúčastnila taktiež ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová, veľvyslanec SR v Belehrade Fedor Rosocha, riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave Vladislava Feketeová, pokrajinský poslanec a riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový a úradujúca riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Speváková. Témou diskusie bola podpora vojvodinských Slovákov zo strany Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vrátane kapitálových projektov, ktoré budú slúžiť na rozvoj slovenskej menšiny v Srbsku.

V sobotu 12. augusta predstavitelia ÚSŽZ hovorili o podpore vojvodinských Slovákov s predsedníčkou obce B. Petrovec Jasnou Šprochovou, predsedom Zhromaždenia obce B. Petrovec a Jánom Jovankovičom, členom Obecnej rady Michalom Hataľom a ďalšími z Obce Báčsky Petrovec. Delegácia sa stretla taktiež s biskupom Evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, Jaroslavom Javorníkom.

Okrem účasti na Slovenských národných slávnostiach bolo súčasťou sobotného programu aj neformálne posedenie, na ktorom sa nový predseda úradu osobne zoznámil s osobnosťami slovenského života vo Vojvodine. Galakoncert slovenských folklórnych súborov Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som, ktorý bol vrcholom festivalu, slávnostne otvoril predseda úradu Miloš Koterec.

V závere pracovnej cesty sa delegácia na čele s Milošom Kotercom rozprávala s Katarínou Melegovou Melichovou a Annou Tomanovou Makanovou, stretnutie bolo rovnako venované projektom na rozvoj slovenskej menšiny v Srbsku a ich podpore zo strany úradu.

 

Zdroj:
https://www.uszz.sk/predseda-uszz-milos-koterec-v-srbsku-slovenske-narodne-slavnosti-aj-diskusie-o-podpore-slovenskej-mensiny/?fbclid=IwAR3c000iRH7Zs7oPGotFq_7d4T5pG1khiu6_68TNKQJsgcEKCytZ1AWlFbg

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články