Knižnica v Kulpíne

Diania z tej krajšej stránky

V pondelok 30. októbra 2023 usporiadané bolo prijatie účastníčky seriálu Kuchyňa môjho kraja, ďakujúc ktorému širšej verejnosti bolo predstavené kultúrno-historické a pamiatkové dedičstvo našej obce. Predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová spolu s riaditeľom Turistickej organizácie obce Nebojšom Marušićom uvítala Máriu Drieňovskú, ktorá sa zúčastnila uvedeného seriálu a s ktorou si pohovorili o jej účasti v natáčaní, o skúsenostiach, nových priateľstvách, dojmoch, ktoré si odniesla so sebou a poďakovali sa jej za pekné prezentovanie Báčskeho Petrovca.

 

Foto: Obce Báčsky Petrovec

 

Foto: Obce Báčsky Petrovec

 

Foto: Obce Báčsky Petrovec

 

Foto: Obce Báčsky Petrovec

 

Foto: Obce Báčsky Petrovec

 

Október je mesiac venovaný starým osobám. Pri tej príležitosti predsedníčka obce Jasna Šprochová a riaditeľ domu zdravia v Báčskom Petrovci Dr. Ján Šuľan navštívili najstaršiu občianku Báčskeho Petrovca, deväťdesiatšesť ročnú Máriu Drieňovskú. Ako prejav úcty predsedníčka jej odovzdala skromný dar a zaželala predovšetkým dobré zdravie.

Tiež predsedníčka obce s riaditeľom domu zdravia boli na návšteve najstaršieho manželského páru v Báčskom Petrovci. Sú to manželia Anna a Pavel Pálenkášovci, s ktorými sa porozprávali o ich každodennom živote, sprítomnili ich spoločnú životnú púť a svorné manželstvo, ktoré trvá už sedemdesiat rokov.

 

Zdroj: Obce Báčsky Petrovec

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články