Knižnica v Kulpíne

Storočnica Červeného kríža v Petrovci

Petrovčania, aj keď v dejinách neraz sami trpeli biedu, ochotne pomáhali tam, kde pomoc bola potrebná. Pred storočím, hneď na začiatku roku 1924 založili odbočku Červeného kríža, prostredníctvom ktorej realizovali dobročinné akcie. Napríklad, v roku 1928, keď vládol skutočný hlad, pomoc zasielali aj do vzdialených krajov Juhoslávie: na Jadranské prímorie, Bosnu, Hercegovinu, Čiernu Horu... Po veľkom zemetrasení v Skopji v roku 1963 uchýlili viaceré rodiny, rovnako tak urobili aj počas utečeneckej krízy v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. V novších dejinách roky boli Petrovčania najlepšími darcami krvi vo veľkej Juhoslávii. A medzi tých aktivistov Červeného kríža, ktorí seba najviac dávali a boli najhumánnejší, možno zaradiť tohtoročného sedemdesiatnika Pavla Moráveka, ktorý pred svojimi 65. narodeninami daroval krv 152. krát. Tento rekord dodnes nie je prekonaný. Ďalšou rekordérkou je tohtoročná osemdesiatnička Katarína Brňová, ktorá sa v Červenom kríži angažovala až 44 rokov.

 

Storočnica Červeného kríža v Petrovci

 

Storočnica Červeného kríža v Petrovci

 

Storočnica Červeného kríža v Petrovci

 

Storočnica Červeného kríža v Petrovci

 

Storočnica Červeného kríža v Petrovci

 

Storočnica Červeného kríža v Petrovci

 

Storočnica Červeného kríža v Petrovci

 

Katarína Brňová narodená v roku 1944 v Kulpíne, vyškolená zdravotná sestrička, začala robiť v Petrovci v roku 1968 a hneď sa angažovala aj mimo domu zdravia – zapojila sa do Aktívu žien, do Červeného kríža...Vtedy boli predsedami Červeného kríža učiteľ Ján Vitéz a Ján Kukač a tajomníkom bol Vladimír Majera, ktorý kládol dôraz na akcie prvej pomoci a ktorý ju do nich zapájal od roku 1970. Každý rok na školách organizovali kurzy a akciu Čo vieš o zdraví, kým kurzy a cvičby civilnej ochrany pre dospelých prebiehali vo všetkých podnikoch: Kooperatíva, Tatran, Obnova, Inox... Na tých výcvikových terénnych cvičeniach boli spolu angažované jednotka civilnej ochrany, červeného kríža, hasiči... V krízových deväťdesiatych rokoch sa Katarína Brňová naplno angažovala v práci s utečencami a v rozdeľovaní humanitárnych balíkov. Neskôr, spolu s Annou Morávekovou a Katarínou Zorňanovou, rozbehli Službu starostlivosti o starších spoluobčanov.

Katarína Brňová bola aktívna v Červenom kríži v období rokov 1970 – 2014. Za práce na humanitárnom poli získala viaceré ocenenia.

Aj v súčasnosti je Obecná organizácia Červeného kríža z Báčskeho Petrovca aktívna a tajomníčka Mariana Veltnerová pokračuje v tradícii a ďalej rozvíja spoluprácu so školami a prácu s výcvikom žiakov v poskytovaní prvej pomoci.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články