Metropolita Stratimirović

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

V dňoch 15. – 16. novembra 2022 sa v smolenickom zámku na Slovensku konala medzinárodná odborná konferencia na tému Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva, ako jedna z aktivít projektu cezhraničnej spolupráce TREASURES zameraného na šľachtické rody monarchie v regióne Marchfeld/Malé Karpaty s prihliadnutím na panstvo Dolná Krupá. S panstvom Dolná Krupá sú priamo spojené rody: Brunsvik, Chotek, Schönborn a Pallavicino. Keďže tieto šľachtické rodiny takmer poldruha storočia vlastnili aj niekdajšie veľké futocké a čerevićské panstvá vo Vojvodine, referát na túto tému spoločne vypracovali Ján Kišgeci a Katarína Pucovská, ktorá v Smoleniciach prácu aj prezentovala. Okrem uvedených rodín, rozsiahle majetky v chotároch Futog, Begeč, Hložany, Piroš, Kysáč a časť Petrovca vlastnil ďalší gróf pôvodom zo Slovenska – Andrej Hadík. Po grófovi Hadíkovi zostal vo Futogu kaštieľ z roku 1777, v ktorom v súčasnosti sídli Stredná poľnohospodárska škola. Gróf Brunsvik tento kaštieľ rekonštruoval v roku 1805 a gróf Chotek vybudoval vo Futogu Rímskokatolícky kostol Srdca Ježišovho.

 

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

 

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

 

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

 

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

 

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

 

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

 

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

 

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

 

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

 

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

 

Cieľom dvojdňovej konferencie, ktorú organizovalo Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Kaštieľ Dolná Krupá, bolo predovšetkým motivovať perspektívny výskum v prihraničných regiónoch s dôrazom na spoločné prieniky a dosiahnutie všeobecnej informovanosti o spoločných dejinách monarchie. Zámerom podujatia bolo i rozširovanie informácií o pôsobení šľachty a jej vplyve na formovanie spoločného kultúrneho dedičstva, objavovanie nových kontextov v rodinných väzbách a vzájomných vzťahoch, poukazovanie na šľachtu ako mecéna umenia, iniciátora technického pokroku, šíriteľa kultúry a vzdelanosti.

Záujem o aktívnu účasť prejavili umenovedci a historici tak zo Slovenska, ako aj Rakúska, Čiech, Maďarska a Srbska. Na konferencii odzneli zaujímavé príspevky, v ktorých sa otvárali vekom zaprášené témy, o šľachtických rodinách, ktoré prirodzene vytvárali paletu života, aktivít a činnosti zámožného milieu v dejinách.

Organizátor pre účastníkov zabezpečil aj obhliadku kaštieľa v Dolnej Krupej, na ktorom prebieha veľká rekonštrukcia a usporiadal aj krásny Piesňový večer. Na ňom odzneli skladby Beethovena, Jana Jakuba Rybu a Schuberta v podaní Tomáša Šelca (basbarytón) a Barbary Marie Willi (kladivkový klavír).

Konferencia prebiehala v Kongresovom centre SAV, zámok Smolenice.

Program konferencie TU:
https://www.snm.sk/swift_data/source/sidelna_budova/2022/M%C3%BAze%C3%A1%20web/HuM/Konferencia/program_konf_slachta_interreg.pdf

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články