Metropolita Stratimirović

Rekonštrukcia kovačického kostola

V roku 2028 kovačický cirkevný zbor bude jubilovať. K dvojstému výročiu od posvätenia chrámu sa domáci viery načas začali priprávať. Veľké oslavy by mali byť o necelých 5 rokov a do osláv Kovačičania chcú svoj chrám vynoviť. Rekonštrukcia chrámu bola nevyhnutná, keďže bol kostol naposledy renovovaný pred viac ako 20 rokmi. Pomoc nateraz získali z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obce Kovačica, ministerstva a milodarov. V auguste sa teda pustili do práce, najprv majstri postavili lešenie vôkol chrámu a vo vnútri kostola. Koncom augusta 2023 začala sa prvá z piatich etáp – reštaurácia veľkého kríža na veži. Zároveň sa začali aj konzervátorsko-reštaurátorské práce na stenách interiéru chrámu Božieho a tiež aj vonkajšej omietky. Rekonštrukcia potrvá do roku 2028 dokedy sa má vykonať úplná obnova kostola. Práce paralelne prebiehajú aj na farskom úrade, kde sa upravuje byt pre zborového farára. Na tieto účely finančné prostriedky vyčlenili z vlastných zdrojov. Prvé práce sú už realizované. Včera vrátili na kostolnú vežu reštaurovaný kríž a guľu.

 

Foto: Slovenská Evanjelická A.V. Cirkev Kovačica

 

Foto: Slovenská Evanjelická A.V. Cirkev Kovačica

 

Foto: Slovenská Evanjelická A.V. Cirkev Kovačica

 

Foto: Slovenská Evanjelická A.V. Cirkev Kovačica

 

Foto: Slovenská Evanjelická A.V. Cirkev Kovačica

 

Foto: Slovenská Evanjelická A.V. Cirkev Kovačica

 

Foto: Slovenská Evanjelická A.V. Cirkev Kovačica

 

Foto: Slovenská Evanjelická A.V. Cirkev Kovačica

 

Foto: Slovenská Evanjelická A.V. Cirkev Kovačica

 

Do dejín Kovačice bude zaznačený 26. august 2023 ako deň, keď sa kríž a guľa sňali z kostola. Táto fáza prác mala byť ukončená do troch mesiacov. Avšak, iba pol druha mesiaca bol kovačický kostol bez kríža, presnejšie po 37. dňoch bolo skončené reštaurovanie kríža a gule z kostolnej veže. Páni majstri, ktorí konali reštaurátorské práce Jozef Feher a bratia Ivančev, cez ktorých ruky a dielňu prešlo vyše 300 krížov, sa posnažili, aby kostol nebol dlho bez kríža.

Po vykonaných reštaurátorských prácach, kríž a guľa boli vrátené do kostola a pred tým ako ich vrátili späť na vežu, si ich prišlo za dva dni zblízka pozrieť do chrámu vyše 400 občanov. Včera kríž a guľu vrátili na výšku 53 metrov od zeme. Znova zvrchu kostola žiari v plnej svojej kráse. Kríž je znakom spásy. Kríž, na ktorý už bezmála dve storočia Kovačičania nie raz zdvihli pohľady keď im bolo ťažko a keď prosili, či prosia Hospodina o pomoc a zmilovanie...

V pondelok 9. októbra na bohoslužbách, ktoré predchádzali dvíhaniu kríža a gule na kostolnú vežu, sa prihovoril domáci kňaz Mgr. Martin Bajza. Osobitne sa poďakoval rodine Jána Cicku, podnikateľa a majiteľa kovačickej firmy Roloplast, ktorý financoval reštauráciu kríža a gule v hodnote 4.200 eur. Zvesťou slova Božieho poslúžil Mgr. Slaďan Daniel Srdić, senior banátsky a farár padinský. Dozorca cirkevného zboru SEAVC Kovačica Jozef Hriešik vložil do gule "časovú kapsulu" v ktorej zanechali písaný odkaz pre budúce pokolenia. Posviacku zrekonštruovaného kríža a gule vykonal biskup SEAVC v Srbsku Mgr. Jaroslav Javorník, PhD.

Video nahrávky snímania kríža a jeho vracanie na vežu si možno pozrieť TU:

 

 

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články