Metropolita Stratimirović

Portrét generála M. R. Štefánika

Mohyla na Bradle na Slovensku je posledným miestom odpočinku generála Dr. Milana Rastislava Štefánika – vedca, vojaka, diplomata, jednej z kľúčových osobností Slovenska, spolutvorcu novodobej československej štátnosti a prvého československého ministra vojny. Štefánik zahynul 4. mája 1919 v Ivanke pri Dunaji. Na piate výročie jeho smrti, teda pred storočím 4. mája 2024, položený bol základný kameň Štefánikovej mohyly na Bradle. Na slávnosti kladenia základného kameňa sa prítomní klaňali vystavenému obrazu so Štefánikovou podobizňou. „Nový obraz tohoto národného hrdinu, ktorý bol počas Štefánikových slávností na Bradle vystavený a ktorý obraz bude reprodukovaný, namaľoval náš krajan akademický maliar p. Karol Lehotský. Tešíme sa, že sa p. Lehotský podujal takej vďačnej práce!" Túto správu zverejnili 16. mája 1924 noviny Národná jednota vychádzajúce v Petrovci.

 

Portrét generála M. R. Štefánika namaľoval K. M. Lehotský

 

Portrét generála M. R. Štefánika namaľoval K. M. Lehotský

 

Portrét generála M. R. Štefánika

 

Karol Miloslav Lehotský (16. novembra 1879 – 4. marca 1929) je prvý školený maliar z radov vojvodinských Slovákov. Pochádza z rozvetvenej šľachtickej rodiny Lehotských. Narodil sa v Laliti a pochovaný je v Brne. Olejomaľba Milana Rastislava Štefánika (50 x 47 cm) je majetkom Slovenského literárneho múzea – Slovenskej národnej knižnice v Martine. Uvádza sa to v knihe Karol Miloslav Lehotský, ktorú do tlače pripravili Ladislav Čáni a Vladimír Valentík. Túto luxusnú monografiu, v ktorej sa nachádza aj uvedený Štefánikov portrét, vydala Kultúra, Báčsky Petrovec a Dom zahraničných Slovákov, Bratislava v roku 2004.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články