Milan Hodža

Dotácie ÚSŽZ 2022

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2022 konečné výsledky – protokoly schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie na rok 2022, ktoré boli schválené dňa 25.03.2022. Schválených je úhrne 767 žiadostí v celkovej hodnote 1,772.148,60 €. Najvyššia schválená suma je 250.000 €, ktorú získal Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku na 1. etapu rekonštrukcie budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku. Keď ide o Srbsko Obec Kovačica získala 100.000 € na III. fázu rekonštrukcie domu kultúry v Padine a 30.000 € je schválených aj na rekonštrukciu a modernizáciu divadelnej sály Domu kultúry 3. októbra v Kovačici.

 

Dotácie ÚSŽZ 2022

 

Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč dostalo 20.000 € na sanáciu a adaptáciu Etno domu v Kysáči. Slovenskému vojvodinskému divadlu v Báčskom Petrovci je pridelených 17.000 € na adaptáciu miestností. Základná škola mladých pokolení v Kovačici si vďaka podpore ÚSŽZ bude môcť kúpiť plastové okná za 12.000 € a Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Bielom Blate za 10.000 € vykonať opravu Slovenského chrámu Božieho. Matica slovenská v Srbsku získala 10.000 € na podporu slovenského školstva v Srbsku v školskom roku 2022/2023.

ÚSŽZ upozorňuje prijímateľov dotácií, aby si kontrolovali poštu aj v „spame". Zmluvy o poskytnutí dotácie zasielajú výlučne prostredníctvom e-mailu a vzhľadom na skúsenosti z minulého obdobia, keď e-maily končili v nevyžiadanej pošte (ÚSŽZ to nevie ovplyvniť), z uvedeného dôvodu žiadajú uchádzačov o pravidelnú kontrolu pošty aj v spame.

PROTOKOL zamietnutých žiadostí predsedom: https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2022/03/PROTOKOL-zamietnuty%CC%81ch-z%CC%8Ciadosti%CC%81-predsedom-na-web.pdf

PROTOKOL schválených žiadostí predsedom: https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2022/03/PROTOKOL-schva%CC%81leny%CC%81ch-z%CC%8Ciadosti%CC%81-predsedom-na-web.pdf

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články