Milan Hodža

200-ročnica evanjelického kostola v Maglići

Nemci, bývalí obyvatelia Bulkesu, dnešného Magliću, roky pravidelne navštevujú svoju niekdajšiu dedinu. Tak sa zrodili mnohé priateľstvá, ako aj nekaždodenný projekt kultúrnej spolupráce. Maglićský evanjelický kostol sa vďaka nej a na rozdiel od mnohých ďalších nemeckých evanjelických chrámov v Báčke, predsa zachoval pred zruinovaním. Pred niekoľkými rokmi sa tento stánok Boží začal rekonštruovať spoločným úsilým obyvateľov Magliću a Spolku Bulkešanov v Nemecku. Podľa slov Radomira Zotovića, iniciátora nadviazania spolupráce a organizátora vzájomných návštev a stretnutí, Magliću preto patrí osobitné miesto v kultúre pamäti podunajských Švábov. O úspešnej družbe dvoch odlišných národov a kultúr svedčí aj spoločná oslava úctyhodného jubilea 200-ročnice maglićkého evanjelického kostola, ktorá prebiehala počas minulého víkendu. Po dvadsať rokoch udržiavania priateľských vzťahov s bývalými obyvateľmi Bulkesu, zakladateľmi niekdajšej nemeckej dediny, občania Magliću dôstojne oslávili toto výročie, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia družobného mesta Kirchheim unter Teck.

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

Foto: Ondrej Benka

 

"V Nemecku sú dva spolky Bulkešanov a všetci veľmi radi navštevujú rodiská svojich predkov. Je to spôsob, ako si uctiť našich predchodcov. Vyčleňujeme financie na obnovu starého kostola v Maglići, a je to skôr symbolický akt, ktorým zaväzujeme budúce generácie," povedal Pascal Bader, starosta nemeckého mesta Kirchheim unter Teck pre RTS

Willi Bauderer z nemeckého mesta Kirtheim má 82 rokov a narodil sa v Bulkesi, dnešnom Maglići. Je členom Spolku Bulkešanov v Nemecku, ktorí sú stále viazaní na miesto svojho pôvodu. Združenie má okolo 300 členov, často sú to vnuci bývalých obyvateľov Maglića, ktorí spoločným projektom s obyvateľmi dnešného Magliću obnovili evanjelický kostol v tejto osade Báčskopetrovskej obce. Keďže v súčasnosti v nej žije iba malý počet evanjelikov (väčšina sú pravoslávni), táto vzácna historická stavba sa nebude používať na bohoslužobné účely ale ako multikultúrne centrum. Do jeho obnovenia Srbsko investovalo 15 miliónov dinárov.

"Nezabudol som, že som sa tu narodil, tu sú moje korene a zaujíma ma vývoj v tejto obci. Mám tu už viac priateľov, najmä som spoznal ľudí s ktorým tu spolupracovalo moje združenie v Nemecku a tieto kontakty sú čoraz intenzívnejšie a existujú dodnes," uviedol Willi Bauderer z nemeckého Kirchheimu. Viac TU: https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/5003322/maglic-bivsi-i-sadasnji-zitelji-obnavljaju-evangelisticku-crkvu.html

Evanjelický kostol v Maglići bol postavený v roku 1820 a kvôli korone sa toto vzácne výročie pred dvoma rokmi nemohlo pripomenúť. Ukončenie obnovy evanjelického kostola ako budúceho Kultúrneho centra a miesta stretávania a spolužitia, bez rozdielu na národnostnú príslušnosť, je naplánované na budúci rok.

„Spolu s dnes už starými priateľmi sme vytvorili dve nové združenia, ktorých jedinou úlohou je renovovať starý evanjelický kostol a premeniť ho na multifunkčné kultúrne centrum. Našimi hosťami preto aj teraz boli primátor mesta Kirchheim unter Teck, členovia komunity Bulkes a členovia spolku Kirchheim – Petrovac," povedal Radomir Zotović. Na otázku prečo sa na tak významnej oslave nezúčastnili predstavitelia nemeckého veľvyslanectva a Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku odpovedá, že si organizáciu osláv prevzala Obec Báčsky Petrovec, ktorá aj pozývala hostí podľa vlastného výberu.

Čo sa týka občanov Magliću, oni vynaložili úsilie, aby oslava prebiehala na úrovni a do nej bolo zapojené nielen Miestne spoločenstvo, ale aj viaceré organizácie, spolky, škola...Oslavy trvali dva dni a v rámci nich si na starom cintoríne uctili pamiatku na niekdajších obyvateľov Bulkesa, zorganizovali výstavy, dielne a kultúrno-umelecký program, na ktorom vystúpil Mládežícky tromblónový ansambel mesta Kirchheim unter Teck, Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca a domáci KUS Đuru Jakšića. Ich vystúpenie si možno pozrieť TU:

 

 

Na konci druhej svetovej vojny, spolu s odchodom nemeckých okupačných vojsk, či dobrovoľne či násilne, vysťahovaní boli aj Nemci z Bulkesa, dnešného Maglića. Za nimi zostali prázdne, dobre vybavené domy. Ešte aj dnes v strede Magliću, ako pamätník týchto čias, sa vzpína nemecký evanjelický kostol a o niekdajších nemeckých obyvateľoch svedčí aj nemecký cintorín.

Po odchode Nemcov osadu na použitie dostali grécki emigranti. Väčšinu obyvateľstva novoutvorenej gréckej osady činili vojaci ELAS-u. V roku 1946 v Bulkesi žilo 4023 Grékov a v roku 1949 počet jej obyvateľov dosiahol vyše 4500. Grécka osada bola vskutku Grécka republika – štát v štáte. Táto oblasť bola vyňatá z juhoslovanskej jurisdikcie a mala vlastnú správu uznanú zo strany juhoslovanského vedenia.

Po zrušením tejto Gréckej republiky v roku 1949 osada znova zostala pustá. Nové osídlenie sa začalo v druhej polovici a najmä koncom roku 1949. Prvými prisťahovalcami boli obyvatelia z juhovýchodného Banátu a ďalších častí Vojvodiny, Bosny a Hercegoviny, Liky a ďalších regiónov. Prisťahovali sa do opustených domov a najväčšia vlna prisťahovalectva sa začala koncom roka 1949 a najmä v roku 1950 prisťahovalcami zo Srbska z oblasti Grdelička klisura.

Roku 1786 215 rodín z juhovýchodných nemeckých oblastí založilo Bulkes. V roku 1814 bolo prijaté rozhodnutie postaviť kostol v Bulkesi a v roku 1817 bol položený základný kameň kostola. Kostol bol v roku 1820 slávnostne otvorený. Organ dostal v roku 1822 a zvonica bola dokončená v roku 1936. V tom istom roku 1936 si občania pripomenuli 150. výročie založenia Bulkesu. V roku 1945 Bulkes spustol a kostol zostal až do roku 1991 bez svojich veriacich a slúžil ako sklad poľnohospodárskych produktov. V roku 1991 bol odovzdaný Srbskej pravoslávnej cirkvi. S výstavbou pravoslávneho maglićského Chrámu svätého kniežaťa Lazara 2011 zostáva evanjelický kostol znova prázdny. Roku 2019 Ministerstvo kultúry a informácií Srbskej republiky podporilo projekt premeny kostola na multifunkčné kultúrne centrum.

„Dnes, po 200 rokoch, renováciou tohto veľkolepého chrámu a jeho pozmenením v kultúrne centrum vdýchneme chrámu nový účel, dáme mu nové zasvätenie a tak uchováme spomienky zakladateľov Bulkesu, na 159 rokov ich života a výstavbu dediny Bulkes, štvorročný pobyt Grékov v Bulkesi v rokoch 1945-1949 a povojnovú výstavbu Maglića novousadenými obyvateľmi po roku 1949," píše v pozvánke na udalosť.

Katarína Pucovská
Foto: Ondrej Benka

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články