Milan Hodža

Slovenské ľudové remeslá v Kysáči

Dielne čipkárstva – háčkovania, vyšívania a maľovania na taniere, venované žiakom základných škôl z Kysáča a Báčskeho Petrovca boli realizované v dňoch 4. až 6. novembra 2022 v Kysáči, v slávnostnej sieni reštaurácie Romansa, ktorá sa nachádza v historickom, bývalom Ferkovom dome, ktorý je pod ochranou štátu, ako kultúrna pamätihodnosť. Charakteristikou dielní slovenských ľudových remesiel bolo získanie zručností, vedomostí, schopností, a zoznámenie sa s umeleckými remeslami Slovákov na Slovensku a v Srbsku.

 

Slovenské ľudové remeslá v Kysáči

 

Slovenské ľudové remeslá v Kysáči

 

Slovenské ľudové remeslá v Kysáči

 

Slovenské ľudové remeslá v Kysáči

 

Slovenské ľudové remeslá v Kysáči

 

Cieľom projektu autora a organizátora Michala Ďurovku, akademického maliara a profesora výtvarnej kultúry z Kysáča, bolo začrieť do minulosti, do tajov, výšivkárstva, čipkárstva, omaľovania tanierov,... ktoré, znovu ožijú vďaka láske k ľudovému dedičstvu našich predkov. Dielne viedli renomovaní ľudoví umelci-remeselníci: Anna Valentová Legíňová z Báčskeho Petrovca mala na starosti dielňu Maľované taniere a Zuzana Grňová Agarská z Kysáča viedla dielňu – Slovenská ľudová výšivka. Profesorka Výtvarnej kultúry Daniela Marková z Hložian mala na starosti dielňu Čipkárstva – háčkovania.

Frekventanti boli 24 žiaci piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka kysáčskej a petrovskej základnej školy, pod dozorom profesorov Výtvarnej kultúry Daniely Markovej a Michala Ďurovku. Projekt sa realizoval s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nedeľu na záver podujatia bola pripravená výstava vzniknutých prác v troch dielňach. Vernisáže sa zúčastnili aj rodičia, starí rodičia a súrodenci žiakov, ktorí s veľkým pôžitkom vytvorili zaujímavé práce, ktoré si po ukončení podujatia vzali na pamiatku domov.

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články