Milan Hodža

Gréci v Bulkesi

Po druhej svetovej vojne boli Nemci z Bulkesu, dnešného Maglića, dobrovoľne alebo násilne vysťahovaní. Pustú dedinu dostali na použitie grécki emigranti armády odporu ELAS tj. Gréckej národno - oslobodzovacej armády pod vedením gréckych komunistov. Jedna časť príslušníkov tejto armády sa totiž nemohla zmieriť s dohodou medzi komunistami a pravičiarskymi stranami v Grécku o odzbrojení, čiže zložení zbraní ELAS-u, čo vskutku znamenalo kapituláciu a preto opustili Grécko. Jedna skupina tých emigrantov našla útočisko v Bulkesi, dedinke susediacej s Petrovcom, ktorú vtedajšie juhoslovanské vedenie v máji 1945 pozmenilo v grécky utečenecký tábor. Takých táborov bolo v Juhoslávii niekoľko. Juhoslávia týmto činom, na žiadosť Komunistickej strany Grécka (KSG), dovolila utvorenie exteritorálnej gréckej obce v Bulkesi. Grécka republika bol vskutku štát v štáte – dedina mala autonómiu: vlastnú správu, vlastné penaize, vlastné zákony... V piatok 12. mája 2023 bola vo Archíve Vojvodiny otvorená výstava "Útočisko" na rovine. Gréci vo Vojvodine 1945–1949, prostredníctvom archívneho materiálu.

 

Gréci v Bulkesi

 

Gréci v Bulkesi

 

Výstava a dokumentárny film natočený v marci 2023 v gréckom meste Notia s bývalými obyvateľmi Vojvodiny a ich potomkami predstavuje autentické svedectvo o časti histórie dediny Bulkes (dnes Maglić), ako aj iných miest AP Vojvodiny. Expozícia obsahuje dokumenty súvisiace s udalosťami od ich príchodu a pobytu až po vypuknutie konfliktu s Informbyrom, keď bol najväčší počet gréckych emigrantov nútený opäť sa sťahovať do iných krajín, predovšetkým východného bloku. Autormi výstavy sú Dr. Dragana Katić, Ivana Petrović, Ljiljana Bubnjević, Željko Radaković a Dejan Maoduš. Výstavu si možno pozrieť do 7. júna v priestoroch galérie Archívu Vojvodiny. Cieľom výstavy a sprievodných aktivít je pripomínanie a oboznamovanie širšej verejnosti o živote gréckej národnostnej menšiny vo Federatívnej národnej republike Juhoslávii v povojnovom období. Špecifikum tejto výstavy je okrem iného aj to, že návštevníci prvýkrát mali príležitosť vidieť dokumenty a predmety svedčiace o tomto povojnovom období v Bulkesi.

Spoluorganizátorom projektu "Útočisko" na rovine. Gréci vo Vojvodine 1945–1949, prostredníctvom archívneho materiálu je Kultúrne centrum Maglić, ktoré na túto tému 19. mája o 17. hodine pripravuje tribúnu a prednášku v Maglići. Večierok pod názvom Stopami gréckych partizánov, Bulkes 1945 – 1949 ako pokračovanie projektu sa uskutoční v sieni reštaurácie AD PD Maglić a na ňom sa zúčastní projektný tím Archívu Vojvodiny, predstavitelia gréckej národnostnej rady v Srbsku a hostia z Grécka a Česka ktorí žili v Bulkesi v povojnovom období .

Väčšinu obyvateľstva Gréckej republiky činili vojaci ELAS-u. V roku 1946 v Bulkesi žilo 4023 Grékov. Pred jej zrušením v roku 1949 počet gréckych obyvateľov v Bulkesi prevyšoval 4500.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články