Rádio Kulpín

Rádio Kulpín

RÁDIO KULPÍN - 1964
 
Podľa údajov, ktoré poskytol Pavel Peťkovský Rádio Kulpín prvýkrát začal vysielať v roku 1964. Rádio vysielač urobil Pavel Kyseľa, odborný učiteľ technickej výchovy na základnej škole v Kulpíne. Program sa vysielal od konca mája do polovice októbra. Vysielač sa nachádzal v miestnosti vedľa kabíny projektorov pre premietanie filmov v Dome kultúry v Kulpáne a anténa nad strechov Domu kultúry. Technikom vysielania v tom prvom období bol Pavel Kyseľa a ako hlásateľka bola angažovaná Anna Žigová - Popadićová
. . . . . . . . . .
 
Po štvorročnej prestávke v roku 1967 Pavel Kyseľa v dohovore s tajomníkom Miestneho spoločenstva Jánom Koruniakom intenzívne pracoval na konštrukcii nového a modernejšieho vysielača a tak v roku 1967 v Kulpíne po druhýkrát sa ozval Rádio Kulpín. Po vysťahovaná Pošty v Kulpíne z budovy Miestneho spoločenstva a Miestnej kancelárie, v tej miestnosti Pavel Kyseľa nainštaloval vysielač a od septembra roku 1967 do marca 1968 konal experimenty. Úradne sa experimentálny program začal vysielať 29. novembra 1967. Po rozdelení miestnosti na štúdio a réžiu, nainštalovaní novšieho vysielača, ktorý urobil Mirko Vožnjak, inžinier elektrotechniky a rádiodifúzie z Belehradu, postavení novej antény tzv, „dáždnikovej“ a udelení frekvencie ako i povolenia , pravidelný program sa začal vysielať 1. marca 1969. Rádio Kulpín na frekvencii 78 MHz vysielal svoj pravidelný program do 30. septembra 1976, keď rozhodnutím Socialistického zväzu pracujúcich v čele s Michalom Madackým musel prerušiť prácu, pretože i v Petrovci jestvoval Rádio Petrovec, ktorý bol dôležitejší ako Rádio Kulpín a v obci nemohli jestvovať dva rozhlasy. Zakladateľom Rádia Kulpín bolo Miestne spoločenstvo v Kulpíne. Svetozar Govorčin- predseda Rady Miestneho spoločenstva, Ján Koruniak- tajomník Miestneho spoločenstva, Pavel Kyseľa-odborný učiteľ na základnej škole a konštruktér vysielača, Pavel Peťkovský- technik a spolupracovník v redakcii, Michal Bažaľa- odborný učiteľ matematiky a fyzikya neskoršie i technik a redaktor vysielania. Pracovníci v Rádiu: Michal Bažaľa- redaktor a technik v réžii, Pavel Kyseľa - údržba vysielača a technických zariadení, Mirko Vožnjak – konštruktér nového vysielača, zosilňovača, modulátora, mix-pultuadáždnikovej antény a vypomáhal mu Ján Zima elektrikár v Kulpíne. Pavel Peťkovský, ktorý zastupoval technika v réžii, vypomáhal aj ako redaktor, zaobstarával gramofónové platne, magnetofóny a iné veci. Hlásatelia od roku 1967, keď Rádio Kulpán začal po druhýkrát vysielať v slovenskom jazyku boli nasledujúci: Zuzana Kozová (Gapčová), Anna Fačarová (Peťkovská), Katarína Bartošová (Čelovská), Emília Kopčoková a Zuzana Báďonská (Peťkovská). V srbskom jazyku: Ljubica Grujić, Branka Grujić, Stanko Gostović a Evica Alterov. Michal Bažaľa ako technik , mal v réžii nainštalovaný osobitný mikrofón pre prípad, že niekto z hlásateľov neprišiel, tak čítal správy a informácie v oboch jazykoch priamo z réžie.
 
Vysielací termín: utorok – sobota 15:00 -16:00 po slovensky
                                             16:00-17:00 po srbsky
 
Neskoršie, po upozornení zo strany Rádio difúznej organizácie, že nesmieme vysielať po západe slnka a to zvlášť v zimnom období, termín vysielania bol posunutý o hodinu skôr a tak sa po slovensky vysielalo od 14,00 a po srbsky od 15,00 h. V nedeľu sa začínalo vysielať o 10,00 h a v prvú hodinu sa vysielalo po slovensky a v druhú, od 11,00-12,00 h po srbsky. Od 12,00 h , keď to bolo potrebné, vysielali sa hudobné pozdravy a blahoželania, ktoré v tom čase boli veľmi populárne.
 
Báčsky Petrovec, 23.apríla 2008.
Michal Bažaľa - novinár

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články