Staré názvy

Dni Petrovca

Pred dvomi desaťročiami – v roku 2002 – Báčsky Petrovec získal svoj deň. Za sviatok dediny zvolený bol 25. máj podľa historického dátumu, keď 25. mája 1747 podpísaná bola zmluva s vrchnosťou o trvalom osídlení Futockého panstva, ktorá Slovákom prisťahovaným v roku 1745 do Petrovca, určovala tak práva ako aj povinnosti. Slávnostná akadémia pri príležitosti Dní Petrovca s príležitostným programom pod názvom Prameň minulosti nevysychá, prebiehala v piatok 20. mája vo Veľkej sieni Zhromaždenia Báčskopetrovskej obce. Prítomných privítal predseda Rady Miestneho spoločenstva Petrovec Ján Lačok a odzneli aj pozdravné príhovory. Zo zahraničných hostí osláv sa zúčastnili predstaviteľky zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Srbsku a delegácie z Babušnice, Nadlaku, Martina a Košíc. V programe vystúpili: mužská spevácka skupina, Andrea Stanivuková a Simona Sýkorová, všetci za hudobného sprievodu Zdenka Makovníka a program moderovali Martina Benková, Andrea Stanivuková a Tatiana Filipovićová.

 

Slávnostná akadémia (foto Katarína Pucovská)

 

Slávnostná akadémia (foto Katarína Pucovská)

 

Slávnostná akadémia (foto Katarína Pucovská)

 

Slávnostná akadémia (foto Katarína Pucovská)

 

Slávnostná akadémia (foto Katarína Pucovská)

 

Slávnostná akadémia (foto Katarína Pucovská)

 

Slávnostná akadémia (foto Katarína Pucovská)

 

Slávnostná akadémia (foto Katarína Pucovská)

 

Slávnostná akadémia (foto Katarína Pucovská)

 

Slávnostná akadémia (foto Katarína Pucovská)

 

Slávnostná akadémia (foto Katarína Pucovská)

 

Moderátorky čítali z básnickej tvorby Paľa Bohuša, texty o Zuzke Medveďovej, či Matici slovenskej, no predovšetkým o dejinách Petrovca. "Prví Slováci sa do Petrovca prisťahovali v roku 1745, a to na vtedajšie tzv. Futocké panstvo, ktoré patrilo od roku 1744 Čarnojevićovcom a do ktorého patrili mestečko Futog a dediny Petrovec, Hložany, Kysáč, Rumenka, Begeč. Roku 1745 na príkaz Mihajla Čarnojevića, majiteľa málo obývaného futockého panstva, priviedol sem Matej Čáni, slobodník z Málinca, asi dvetisíc Slovákov, ktorí sa usadili v osade Petrovec, kde vtedy podľa údajov starých matrík žilo devätnásť srbských rodín." Viac z dejín Petrovca TU: https://www.slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/kulturna-mapa/mesta/1829

 

Program na námesti (Foto: Juraj Spevák)

 

Program na námesti (Foto: Juraj Spevák)

 

Program na námesti (Foto: Juraj Spevák)

 

Program na námesti (Foto: Juraj Spevák)

 

Program na námesti (Foto: Juraj Spevák)

 

Program na námesti (Foto: Juraj Spevák)

 

Program na námesti (Foto: Juraj Spevák)

 

Program na námesti (Foto: Juraj Spevák)

 

Program na námesti (Foto: Juraj Spevák)

 

Program na námesti (Foto: Juraj Spevák)

 

Program na námesti (Foto: Juraj Spevák)

 

Na Námestí slobody v sobotu popoludní prebiehal kultúrno-umelecký program Petrovčania Petrovčanom. V programe vystúpili FS PU Včielka, spevácka skupina Perličky YMCA, folkloristi ZŠ Jána Čajaka, spevácka skupina Petrovčanka Spolku žien Petrovca, KUS Petrovská družina a detská hudobná skupina YMCA Music. V podvečerných hodinách nasledovali koncerty hudobnej skupiny Garavi sokak z Nového Sadu a skupiny Kalapoši zo Selenče.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články