Staré názvy

Rozlúčka s Mirkom Šoucom

V sobotu 22. apríla 2023 zomrel v Belehrade Mirko Šouc. Vunderkind s vrodeným absolútnym sluchom, ktorý sa narodil 29. júna 1933 v Zemune, v slovenskej rodine uznávaného zemunského krajčíra Viktora Šouca. Už ako 6-ročný hrával na harmonike v kráľovskom paláci. Kráľ si ho posadil na koleno a vždy si žiadal, aby mu malý Mirko zahral najprv pieseň "Kad sam sinoć pošla iz dućana" a potom aj ďalšie ľudové piesne. Už v mladom veku sa stal slávnym, mal svoj orchester a postupne sa stal aj skladateľom, upravovateľom a dirigentom. Veľkú časť svojej kreativity venoval detskej hudbe a jeho pieseň „Zakleo se bumbar" patrí v tomto regióne k najobľúbenejším a najhranejším detským piesňam. Je autorom vyše dvesto titulov piesní rôznych žánrov (džezové, detské, zábavné a hudobné v duchu staromestských piesní). Za svoju tvorivú činnosť bol ocenený mnohými najprestížnejšími oceneniami, medzi ktorými je aj Cena za celoživotné dielo Medzinárodného jazzového festivalu NISHVILLE, Rád práce so zlatým vencom, Cena Asociácie skladateľ za celoživotné dielo, Zlatý kľúč ... Patril medzi prvých laureátov národného dôchodku, ktorý sa udeľuje ako uznanie umelcom, ktorí svojou kreativitou mimoriadne prispeli k srbskej kultúre.

 

Foto: Zborník prác z 13. konferencii muzikológov a hudobných odborníkov

 

Foto: Zborník prác z 13. konferencii muzikológov a hudobných odborníkov

 

Na 13. konferencii muzikológov a hudobných odborníkov Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorá prebiehala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade 25. novembra 2017 pod názvom Slovenskí hudobní skladatelia pôsobiaci vo Vojvodine sa zúčastnil aj Mirko Šouc a jeho dcéra prof. Vesna Šoucová, dirigentka a riadna profesorka Fakulty hudobného umenia v Belehrade. Konferenciu viedla Milina Sklabinská, ktorá napísala aj editoriál, úvodné texty a resumé v zborníku prác z uvedenej konefrencie.Vesna Šoucová na nej predniesla referát Život a dielo skladateľa Mirka Šouca, ktorý je zverejnený v zborníku a z ktorého citujeme:

"Skladateľ, upravovateľ, dirigent, klavirista a jazzový sólista na harmonike Mirko Šouc sa narodil 29. júna 1933 v Zemune, v rodine uznávaného zemunského krajčíra Viktora Šouca a Katice (narodenej Tótovej). Mirko Šouc svojimi skladbami rozličných žánrov, ale aj všestrannou prácou na poli hudobnom, získal vysoký rešpekt, popularitu a poznačil celé hudobné obdobie začnúc 50-tymi rokmi až po roky 90-te dvadsiateho storočia. Patrí k zakladateľom a k najznámejším skladateľom jazzovej hudby na týchto priestoroch. V roku 1953 sa stal členom Združenia skladateľov jazzovej hudby, dnes je jeho čestným členom, a členom Združenia skladateľov Srbska je od roku 1955. Vždy s hrdosťou hovoril o tom, že je Slovák, jeho materinským jazykom je jazyk slovenský a v slovenskom evanjelickom kostole v Zemune bol aj pokrstený. Otec Mirka Šouca, Viktor Šouc, sa narodil v Zemune, od otca Juraja, krajčíra, a matky Márie (narodenej Valentini, talianskeho šľachtického pôvodu). Predpokladá sa, že rodina Šoucová sa zo Slovenska prisťahovala na pozvanie srbskej vrchnosti preto, že v tom čase v Srbsku nemali dosť krajčírov.

Prvú jazzovú tému Kontrasty Mirko Šouc zložil v roku 1948 a odvtedy jeho hudbu nachádzame v repertoári Jazzového orchestra Rádiotelevízie Belehrad, Ľubľanského a Záhrebského jazzového orchestra, ale aj rôznych iných zoskupení naprieč celou Juhosláviou. Založil Orchester Mirka Šouca, s ktorým realizoval niekoľko tisíc koncertov doma a v zahraničí. Podstatnú časť tvorby venoval hudbe pre deti ako skladateľ, upravovateľ, dirigent a interpret. Je nositeľom radu ocenení.

Viac o rodine Mirka Šouca TU:

 

 

Katarína Pucovská

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články