Múzeum

Budúce slovenské centrum v Novom Sade

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasuje VÝZVU na predkladanie projektov na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo výstavbu nehnuteľnosti – BUDÚCEHO SLOVENSKÉHO CENTRA V NOVOM SADE. Hlavným cieľom poskytnutia dotácie na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo výstavbu budovy SC je zabezpečiť trvalé sídlo pre reprezentatívne celomenšinové inštitúcie a organizácie Slovákov žijúcich v Srbsku, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, médií a vzdelávania a vo svojej podstate majú za cieľ chrániť, zveľaďovať a rozvíjať slovenskú identitu v Srbsku. Slovenské centrum v Novom Sade bude koncentrovať slovenský kultúrny a mediálny priestor v hlavnom meste pokrajiny Vojvodina a pôsobiť bude tak dovnútra, smerom k vlastnej slovenskej komunite, ktorú reprezentuje, ako aj smerom navonok k iným etnikám, menšinám alebo väčšinovému národu. Ide o reprezentačné centrum, v ktorom budú prebiehať kultúrne, mediálne a iné aktivity Slovákov vo Vojvodine. Projekt má za cieľ odbremeniť celomenšinové slovenské inštitúcie a organizácie od platenia vysokých položiek na nájomné v Novom Sade a vytvoriť tým podmienky na vyššiu podporu programovej činnosti uvedených subjektov.

 

Budúce slovenské centrum v Novom Sade

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad") v zmysle zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 8a zákona č. 523/2024 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 23/2021 z 30. septembra 2021 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 24/2021 z 30. septembra 2021 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) v znení Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 22.11.2021, Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 24/2021 z 22.11.2021, Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 18.3.2022 a Dodatku č. 3 k vnútornému predpisu č. 23/2021 z 01.06.2022, zverejňuje výzvu na predkladanie projektov na kúpu, rekonštrukciu, prístavbu alebo výstavbu nehnuteľnosti – budúceho slovenského centra v Novom Sade v Srbsku (ďalej len „budova SC").

Viac TU: https://www.uszz.sk/vyzva-uszz-na-predkladanie-projektov-buduce-slovenske-centrum-v-novom-sade/

 

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články