O Kulpíne

IV. Slovenské rozprávky z celého sveta

Tento rok sa do medzinárodnej súťaže v literárnej a výtvarnej tvorbe detí a žiakov pod názvom „Slovenské rozprávky z celého sveta IV" zapojilo spolu 29 škôl a centier z 13 krajín sveta. Téma súťaže bola: Moje najobľúbenejšie jedlo a z napísaných rozprávok ocenených účastníkov vznikla už štvrtá kniha. Súťaž prebiehala v kategórii prózy a poézie nižších a vyšších ročníkov základných škôl, tiež vo výtvarnej tvorbe a do tejto kategórie sa mohli zapojiť aj deti v predškolskom veku. Organizátorom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Základná všeobecnovzdelávacia škola v Užhorode, Ukrajina a ISELA. Žiakom zo Srbska ocenenia odovzdali na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade. „Dvadsiatka ocenených detí si u nás na veľvyslanectve prevzala ocenenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v medzinárodnej súťaži „Slovenské rozprávky z celého sveta". Ich víťazné literárne a umelecké práce boli publikované v rovnomennej knižnej publikácii. Pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (z Báčskeho Petrovca, Hložian, Erdevíku, Aradáča a Pivnice) to bola zároveň príležitosť zoznámiť sa s fungovaním a úlohami veľvyslanectva," – uvádza sa to na facebookovej stránke slovenského zastupiteľského úradu v Srbsku.

 

Foto: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade

 

Foto: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade

 

Foto: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade

 

Oceňovacia komisia udelila ceny podľa vekových kategórií a tak z účastníkov zo Srbska cenu získali nasledujúci žiaci:

V kategórii prózy žiakov 1. – 4. ročníka Bronzové pásmo: Lucia Kámaňová z Pivnice

V kategórii prózy žiakov 5. – 9. ročníka Bronzové pásmo: Tatiana Filipovićová z Báčskeho Petrovca

V kategórii poézie žiakov 1. – 4. ročníka Zlaté pásmo: Lukáš Červený z Pivnice

V kategórii výtvarnej tvorby detí materských škôl Zlaté pásmo získali práce Marije Berisavljevićovej z Lugu a Anny Zimovej z Báčskeho Petrovca a Bronzové pásmo Zary Rakočevićová z Báčskeho Petrovca

V kategórii výtvarnej tvorby žiakov 1. – 4 ročníka ZŠ Strieborné pásmo: Fabian Káňa zo Selenče a Bronzové pásmo Mišel Povazanová z Lugu a Lucia Kámaňová z Pivnice.

Vlani bola téma doprava, dopravné prostriedky a za literárne práce ceny získali títo žiaci zo Srbska: Lukáš Červený z Pivnice, Sára Činčuráková a Teodora Mocková z Erdevíka, Andrej Lačok, Lea Ušiaková, Miško Andrijašević, Sandra Kopčoková , Jana Čániová, Lenka Hodoličová, Marína Čániová, Ivona Tatliaková, Sára Štrbová a Sára Vicianová z Petrovca. Ich rozprávky sú zverejnené v knihe „Slovenské rozprávky z celého sveta III" a keďže im v minulom roku kvôli pandemickým opatreniam ceny neboli odovzdané, prevzali si ich na slovenskom veľvyslanectve v Belehrade spolu s ocenenými v štvrtom súťažnom ročníku.

Všetci tohtoroční odmenení TU:

 

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články