O Kulpíne

Oslavy školstva a slovenčiny

V Kovačici a Padine v minulý víkend prebiehali oslavy venované 180. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny a 220. výročia založenia kovačickej základnej školy. Pri tej príležitosti usporiadali vedeckú konferenciu a slávnostné bohoslužby ako aj viaceré sprievodné podujatia. Na vedeckej konferencii referáty predniesli: Dr. Zuzana Čížiková, mimoriadna profesorka Univerzity v Belehrade – téma: Ľudovít Štúr; Mgr. Juraj Šefčík, evanjelický farár CZ ECAV v Hlbokom na Slovensku – téma: Hlboké, obec na západnom Slovensku, kde bola uzákonená slovenčina a Jozef Miloslav Hurban; Anna Hrková, profesorka slovenského jazyka a literatúry v ZŠ Mladých pokolení – téma: Cesta k spisovnej slovenčine; Mária Kotvášová Jonášová, profesorka slovenského jazyka a literatúry na dôchodku – téma: Štúrovskí básnici; Miroslav Jurica, profesor dejepisu v školách v Kovačici a v Padine – téma: Výskyt slovenského spisovného jazyka v archíve SEAVC v Padine; Mgr. Sladjan Daniel Srdić, senior banátsky a evanjelický farár v cirkevnom zbore SECAV v Padine – téma: Spisovná slovenčina v kázňach a speve v SECAV a Michaela Chrapáňová, profesorka na lýceu v Nadlaku v Rumunsku – téma: Vyučovanie slovenského jazyka v Nadlaku. Na Slovensku, v obci Hlboké, spomienkové oslavy 180. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny usporiadajú 16. júla 2023 – avizoval Juraj Šefčík.

 

Fotografie poskytol Juraj Šefčík

 

Fotografie poskytol Juraj Šefčík

 

Fotografie poskytol Juraj Šefčík

 

Fotografie poskytol Juraj Šefčík

 

Fotografie poskytol Juraj Šefčík

 

Fotografie poskytol Juraj Šefčík

 

Fotografie poskytol Juraj Šefčík

 

Fotografie poskytol Juraj Šefčík

 

Fotografie poskytol Juraj Šefčík

 

Fotografie poskytol Juraj Šefčík

 

Pred 180 rokmi 16. júla 1843 došlo k dohode o uzákonení spisovného slovenského jazyka na spoločnej schôdzke Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu. Dohoda prebiehala na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde v súčasnosti pôsobí Juraj Šefčík, rodák selenčský a niekdajší farár v zboroch Kovačica, Biele Blato a Kulpín.

Po vedeckej konferencii, ktorá prebiehala v Kovačici a ktorej hlavnými organizátormi boli Adam Jonáš, predseda Rady MS Kovačica a Anička Bírešová, riaditeľka ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, sa účastníci konferencie presunuli do Padiny, kde sa konali nešporné služby Božie. Okrem domáceho kňaza Sladjana Daniela Srdića prihovoril sa i kovačický evanjelický farár Martin Bajza a tiež Juraj Šefčík, ev. farár v Hlbokom. Na padinskej fare usporiadali módnu prehliadku ľudových krojov zo zbierky Zuzany Kotvášovej. Úvodom sa prihovorila Daniela Ďurašová, autorka projektu a Monika Podsklanová Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca SR v Belehrade.

V Kovačici tak na konferencii ako aj na nedeľňajších slávnostných predpoludňajších službách Božích vystúpili dva cirkevné spevokoly: Kresťanské srdcia pod vedením Jána Dišpitera a Ženský cirkevný spevokol, ktorý vedie Alžbeta Hriešiková. V kovačickom chráme Božom si na záver podujatia zvečnili spomienku spoločnými fotografiami účastníkov konferencie, kazateľov slova Božieho a spevokolu.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články