O Kulpíne

Bartolomej Godra: Vojenský lekár a priekopník biologických štúdií

Vojenský lekár Bartholomäus Emmanuel Godra, narodený 18. júna 1834 v Laliti, zanechal nezmazateľnú stopu nielen v oblasti medicíny, ale aj v biologických a botanických vedách. Pochádzal z rodiny učiteľov evanjelickej školy, ktorí sa do Báčky prisťahovali z Bohuníc na Slovensku. Jeho otec sa stal učiteľom v Laliti a riaditeľom školy už v roku 1836, čo svedčí o ich vzdelanostnej a spoločenskej angažovanosti.

 

Bartolomej Godra: Vojenský lekár a priekopník biologických štúdií

 

Bartolomej Godra: Vojenský lekár a priekopník biologických štúdií

 

Po skončení gymnázia sa mladý Bartolomej rozhodol pre štúdium medicíny vo Viedni. Absolvoval prestížnu vojenskú lekársku a chirurgickú akadémiu Josephinum v roku 1867, čím si otvoril dvere do vojenskej medicíny. Bol menovaný vojenským lekárom v Sremskej Mitrovici, kde sídlil 9. Petrovaradinský pohraničný peší pluk, ktorý bol súčasťou Vojenskej hranice Sriem. Godra postupne stúpal v hodnostiach, až sa stal starším vojenským lekárom a neskôr dosiahol hodnosť poručíka plukovníka.

Jeho profesionálny záujem však nespočíval iba v medicíne. Aktívne sa venoval biologickým a botanickým štúdiám, vďaka čomu sa stal známym v širšej vedeckej komunite. Bol členom Royal Zoologicko-botanickej spoločnosti vo Viedni, čo svedčí o jeho odborných kvalitách a vedeckom prínose.

Godra sa intenzívne zaujímal o prírodné zdroje oblasti Petrovaradínskeho pluku, kde žil a pracoval. Skúmal a zaznamenával spôsob života a zdravotný stav obyvateľstva v tomto regióne, ako aj ekonomické podmienky, kultúrne a historické okolnosti. Svoje poznatky sústredil do monografie o Srieme, ktorú vydal v roku 1873 v Zemune. Toto dielo nesie názov "Monographie von Syrmien: etnographisch-topographische, kulturhistorische und statistische Skizze des Peterwaradeiner Grenz-Regimentsbezirkes: mit besonderer Berücksichtigung der in Syrmien kultivirten und wildwachsenden Glumaceen: mit einer Karte". Táto monografia je dodnes považovaná za významný príspevok k poznaniu Sriemu a jeho obyvateľstva.

Bartolomej Godra zomrel v Rume 25. decembra 1896, ale jeho dedičstvo žije ďalej v jeho vedeckých prácach a prínosoch k rozvoju medicíny a prírodných vied.

Tak o jeho narodení, ako aj úmrtí, nachádzame odlišné údaje, a tak sa v literatúre uvádza aj rok jeho narodenia 1832 a úmrtia 18.5.1874.

Viac zo štúdie PHYSICIANS IN SREM IN XVIII AND XIX CENTURY: DISTINGUISHED BOTANISTS СРЕМСКИ ЛЕКАРИ XVIII И XIX ВЕКА: ПОЗНАТИ БОТАНИЧАРИ (Sriemski lekári XVIII. a XIX. storočia: známi botanikovia) autorov Jovana Maksimovića a Marka Maksimovića, kde sú zahrnutí až traja Slováci – ešte aj Karl Georg Rumy a Andrej Volný (Andreas Raphael Wolny). Viac TU: https://doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-4906/2016/0352-49061631033M.pdf

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články