Počet obyvateľov

Náš volič

„Nič ja neviem, mne len povedali, aby som zaokrúhlil číslo jeden".

V júny boli ešte jedny voľby a bola ešte jedna kampaň. Našťastie krátka. V našich dedinách ešte raz zvíťazili vládnuce strany. Nikde niet politických zmien. Z tejto kože nikam.

Ešte stále nám rezonuje v pamäti otázka jedného nášho voliča, ktorý sa členov hlasovacieho výboru krotkým hlasom opýtal: "A čo ja mám s týmto teraz robiť?" ukazujúc im hlasovací lístok, ktorý mu práve dali do chvejúcich sa rúk.

Volič, ktorý už dávno má na chrbte osem krížikov, nepočúva vysvetlenia ústretových výborníkov, hovorí im len: „Nič ja neviem, mne len povedali, aby som zaokrúhlil číslo jeden".

 

Náš volič

 

Nášmu voličovi nikto nepomohol aby zaokrúhlil číslo 1, urobil to sám, spoza lepenkovej záclony. V ten deň, on musel byť tu, musel zaokrúhliť číslo jeden. Musel lebo je dlžný. Dlhuje.

Dlhuje to Predsedovi.

Lebo mu vraj nikdy nebolo tak dobre ako teraz, keď je Predseda vedúci.

Predsa je on ten, ktorý mu dáva penziu. Takmer 17.000 dinárov mesačne. Nikdy mu, vravia, nebolo tak dobre.

Noviny tento volič nesleduje. Nevidí dobre. Nové okuliare nestihol kúpiť, mal dôležitejšie veci na ktoré musel stroviť peniaze.

Ale preto v televízii má všetko. Najmä ranné programy v televízii Pink, alebo v televízii Happy. Tu sa dozvie o všetkom. A sú aj zábavné. Mladí si žijú.

Tohto nášho voliča teší najmä to, že je vraj dnes v Srbsku tak pekne viditeľný pokrok. Vraj, buduje sa. Vraj, platy nikdy väčšie. Otvárajú sa vraj továrne. A takmer ničoho podobného nebolo predtým, skôr ako čo Predseda prevzal vedenie. Bolo možno niečo, ale si už nepamätá, čo to bolo a ako bolo. Bolo iste zle, to vie. A nikdy nebolo tak dobre, ako čo je vraj teraz.

Nie mu je preto jasné, načo sú vôbec voľby, veď sa všetci zjednotili vôkol Predsedu. A čo chce tá opozícia, či nevidí, že ich národ nechce?!

On síce už veľmi dávno nevidel a nepočul nikoho z opozícii, nevie presne ani kto sa dnes všetko predstavuje ako opozícia. Kto vie, či tá opozícia vôbec skutočne tuná jestvuje, keď ju nikde nevidí?

Totiž, okrem Predsedu, on zriedka vidí niekoho iného. Boli tu niektorí, vraj funkcionári, zjavovali sa kedy-vtedy, asi boli raz prišli do združenia penzistov, boli na Dňoch žatvy raz, dávno, ale si na ich mená a tváre už nespomenie.

Ide aj o to, že v dedine už dlho náš volič nesleduje politickú situáciu, či jestvuje ešte niečo v obecnom dome, sa tam niečo aj deje? Musí tam byť nejaký vedúci, nejakí výborníci. Nevie.

Neverí ani že v našej dedine jesto nejaká opozícia, nikdy nevidel nikoho kto sa predstavuje ako opozicionár. Dokonca, kto by to mohol byť, kto by z tejto malej dediny mohol ísť proti Predsedovi?! Je to smiešne aj zamyslieť!

Pamätá sa na voľby pre Radu Miestneho spoločenstva pred pár rokmi. Vtedy na voľbách bola len jedna listina. Celkom dosť. Každému všetko bolo jasné. S radosťou vtedy šiel hlasovať.

Krásne boli aj posledné voľby pre Národnostnú radu – boli tri listiny a všetky tri boli Predsedove. Mohol zaokrúhliť ktorú chcel, bolo to jedno. Nádherne. A jemu, starému a takmer nevidiacemu to bolo ideálne. Ale, jasné bolo, že aj vtedy zaokrúhlil číslo 1. Ako vždy.

Aj teraz zaokrúhlil číslo 1. Lebo, naozaj, kto by mohol byť proti Predsedovi?! Je to smiešne aj zamyslieť!

Nikdy mu nebolo tak dobre ako teraz.

A pôjde zajtra k synovi, on mu zapojí počítač a budú sa zhovárať s vnučkou. Po desiatich rokoch na Slovensku, vlani sa presťahovala do Rakúska. Stadiaľ má snúbenca, z Viedne. Asi sa na jeseň vezmú. Ona má už štyridsať rokov.

Náš volič už o rok bude mať pravnúčence.

Er hatte sich noch nie besser gefühlt als jetzt.

 

Janko Takáč

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články