Kulpínska svadba

Slovenská komisia pre UNESCO podporuje nomináciu kovačickej insity

„S potešením sme dnes prijali riaditeľa Nadácie a Galérie Babka Kovačica Pavla Babku - Slovačko naivno slikarstvo u Srbiji / Slovenské insitné umenie v Srbsku, ktorý nám predstavil aktivity na podporu zápisu Insitného umenia z Kovačice na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Ide o nomináciu Srbska, ktorá bola predložená minulý rok. Naša komisia podporuje zápis vojvodinskej insity na tento prestížny zoznam UNESCO a tímu Nadácie a Galérie Babka Kovačica želá veľa úspechov pri popularizácii Kovačickej insity na domácej i zahraničnej pôde." Zverejnila dnes na svojej stránke Slovenská komisia pre UNESCO.

 

Foto: Slovenská komisia pre UNESCO

 

Foto: Slovenská komisia pre UNESCO

 

Slovenská komisia pre UNESCO je odborným poradným orgánom Vlády Slovenskej republiky v záležitostiach týkajúcich sa UNESCO a vzťahov Slovenskej republiky k tejto medzinárodnej organizácii.

Aktuálne združuje 21 odborníkov z jednotlivých oblastí pôsobnosti UNESCO zastupujúcich vybrané rezorty, univerzity, špecializované inštitúcie a občiansku spoločnosť.

Za materiálne a administratívno-organizačné zabezpečenie činnosti komisie zodpovedá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v rámci ktorého pôsobí Sekretariát komisie. Tento je výkonným profesionálnym orgánom komisie, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť komisie.

Predseda Slovenskej komisie pre UNESCO je Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO je Denisa Koterec Frelichová... http://www.unesco.sk/SK-pre-UNESCO

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články