Svadba u Kulpinu

Vyznania adresované slovenčine i domovine

Po dvojročnej prestávke Nové Zámky opäť ožili dielom mladých literárnych talentov ocenených v prestížnej celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Slávnostný ceremoniál, ktorý sa po dva roky nemohol usporiadať kvôli pandémii kovidu vyústil do dôstojného galaprogramu uzatvárajúceho jubilejný 30. ročník tejto súťaže. Od jej počiatkov nemožno uprieť nemalé zásluhy matičiarom, ktorí stáli pri vzniku súťaže a sú dodnes jej významným hýbateľom.

 

Foto: Zuzana Pavelcová a Ľudmila Trstenovičová

 

Foto: Zuzana Pavelcová a Ľudmila Trstenovičová

 

Foto: Zuzana Pavelcová a Ľudmila Trstenovičová

 

Foto: Zuzana Pavelcová a Ľudmila Trstenovičová

 

Prvý ročník súťaže vyhlásilo v roku 1993 vydavateľstvo Mladé letá spolu s umeleckým odborom Matice slovenskej pri príležitosti 150. výročia uzákonenia spisovnej slovenčiny. O tri roky neskôr sa jedným z vyhlasovateľov stala aj Matica slovenská, ktorá od tej doby pracuje na súťaži viaczložkovo – od významného prínosu členov MO MS Nové Zámky až po zamestnancov Matice v jej ústredí. Matičiari fungujú v organizačnom výbore súťaže, tvoria členov porôt, zabezpečujú ceny z Vydavateľstva MS, udeľujú vlastnú Cenu Matice slovenskej a výrazne sa podieľajú aj na programe slávnostného ceremoniálu.

V dávnejších časoch záštitu nad podujatím preberal prezident Slovenskej republiky, no v tomto roku ju prezidentka, Zuzana Čaputová, odmietla. Prevzala ju teda ministerka kultúry Natália Milanová, ktorá sa žiaľ podujatia nezúčastnila. Stovky žiakov z domoviny i zo slovenského zahraničia privítali: delegácia Ministerstva kultúry SR zastúpená Radovanom Ragačom, reprezentantky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra v Bratislave Adriana Ferenčíková a Sibyla Myslovičová, delegácia Ministerstva vedy, výskumu a športu, delegácia ŠPÚ, delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s podpredsedom J. E. Petrom Procháckom, zástupcovia VÚC a primátor mesta Nové Zámky – Otokar Klein. Z ústredia Matice slovenskej mladým talentom prihovoril predseda Matice slovenskej – Marián Gešper: „Najväčšou zásluhou tejto mimoriadne významnej súťaže je okrem oduševneného úsilia spočívajúceho v kultivácii slovenského jazyka aj jeden dôležitý prvok a to naliehavo potrebné formovania novej národnej elity mladých Slovákov. Vyformovania nových vzdelaných i rozhľadených mladých ľudí, ktorí raz budú riadiť tento štát, ovplyvňovať kultúrne, vedecké a spoločenské procesy je najdôležitejší prínos, ktorý sa prejaví v dlhodobejších časových horizontoch. Veď Slovenská republika potrebuje vyspelé elity pre slovenskú národnú i občiansku spoločnosť, preto verím, že medzi týmito žiakmi sú budúci poslanci Národnej rady, ale aj spisovatelia, básnici, vedci, či kultúrni činovníci držiaci v nasledujúcich rokoch pomyselný pulz na tepne slovenskej spoločnosti. Chcem oceniť matičiarov, ktorí stáli na začiatku súťaže a v jej priebehu až do dnešných dní. Obzvlášť som hrdý, že zásluhy na súťaži má práve Umelecký odbor MS a matiční dobrovoľníci z Miestneho odboru Matice slovenskej Nové Zámky".

Vo niekoľkohodinovom programe, ktorý tradične začal pri soche A. Bernoláka na centrálnom námestí a pokračoval v cisársko-kráľovskej jazdiarni sa striedalo slovo so živými vstupmi tanca, spevu i dramatického umenia. Na doskách pódia si prevzalo ocenenie niekoľko desiatok študentov zo slovenských základných a stredných so sídlom doma i v zahraničí. Ústredie Matice slovenskej sa podieľa najmä na gescii IV. kategórii prác – prác zahraničných Slovákov, kde v tomto roku spoločne s ÚSŽZ posudzovalo 42 prác z piatich krajín sveta (Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko, Švajčiarsko a Ukrajina).

 

 

Už tradične sa zapojili krajania zo ZŠ a SŠ z Vojvodiny (ZŠ Jána Čajaka, Petrovec; ZŠ 15. októbra, Pivnica; ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova; Gymnázium Jána Kollára, Petrovec), zo Slovenského gymnázia ZŠ, MŠ a kolégia v Bekéšskej Čabe a Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej školy v Novom Meste pod Šiatrom, zo ZŠ „Josip Kozarec" z chorvátskeho Josipovca, z Odbornej školy vo Višnjevaci, zo Slovenská školy a škôlky v Zürichu a zo Všeobecnovzdelávacej školy s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka č. 4 v Užhorode. Cena Matice slovenskej v tomto roku putovala do rúk Adely Ruth Petrášovej zo ZŠ Jána Čajaka v Petrovci, ktorá čitateľa vtiahla do sveta petrovskej knižnice Štefana Homolu. UŠŽZ pre výhercov z radov Slovákov v zahraničí zabezpečil niekoľkodňový hodnotný program poznávania Slovenska.

Súťaž by toľké roky nemohla žať úspechy bez zanietených pedagógov. A tak práve 30. ročník súťaže vytvoril pôdu pre tých najlepších, ktorí v súťaži boli, budovali ju a tvorili... Za nemalé snahy im predseda Matice slovenskej a primátor mesta Nové Zámky venovali knižný dar.

Ďalší, mimoriadny ročník súťaže je opäť za nami. Mladým talentom gratulujeme k úspechom a vyhlasujeme ďalší, 31. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, v ktorom s radosťou privítame všetky študentské práce.

 

Zuzana Pavelcová, riaditeľka Krajanského múzea MS

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články