Svadba u Kulpinu

Inštalácie zborových farárov

Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu dokiaľ tu budem (Žalmy 146:2). Tento verš z knihy Žalmov si zvolili tak Slovenský evanjelický zbor v Laliti pre inštaláciu svojej zborovej farárky Zuzany Poničanovej, rovnako ako Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Selenči pozývajúci na inštaláciu zborového farára Miroslava Poničana. Inštalácia v Laliti bola v sobotu 21. mája 2022 a v Selenči o týždeň neskôr, prebiehala 28. mája 2022. Mladej farárskej manželskej dvojici vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania v službe na vinici Pánovej a štedrosť Božích milostí v osobnom živote.

 

Inštalácie zborových farárov

 

Inštalácie zborových farárov

 

Zuzane Poničanovej je laliťský cirkevný zbor prvým pôsobiskom po príchode zo Slovenska do Vojvodiny v roku 2019. Rovnako tak sa aj Miroslav Poničan dostal do cirkevného zboru v Selenči hneď po ukončení štúdií teológie. Obaja mladí teológovia sa v cirkevných zboroch, do ktorých boli pridelení, dobre prispôsobili a uplatnili, takže si ich zbory aj zvolili za svojich farárov. Zuzana Poničanová do zboru v Laliti nastúpila po odchode do dôchodku Viery Bátoriovej (1953), ktorá v Laliti pôsobila od roku 1992. Miroslav Poničan vystriedal v Selenči Vladimíra Valetu (1951), ktorého si selenčský evanjelický zbor pozval za farára ešte v roku 1985.

V tomto mesiaci sme v našej Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku mali ešte jednu inštaláciu. V sobotu 7. mája 2022 v novosadskom kostole inštalovali doktora filozofie a magistra teológie Branislava Kulíka, predsedu Kňazskej konferencie SEAVC v Srbsku za zborového farára novosadského evanjelického cirkevného zboru. Branislav Kulík predtým pôsobil v CZ Vojlovica a v Novom Sade nastúpil do služby po odchode do dôchodku Vladimíra Obšusta (1954), ktorý novosadský cirkevný zbor viedol od roku 1994.

Slávnostný čin inštalácie všetkých troch farárov vykonal d.p. Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku.

A na začiatku roka, v nedeľu 30. januára 2022 v slovenskom evanjelickom chráme v Padine bola dôstojným biskupom SEAVC Jaroslavom Javorníkom za evanjelickú farárku ordinovaná Lýdia Zlochová. Novoordinovanej farárke Lýdii Zlochovej z Padiny do služby zverili cirkevný zbor vo Vojlovici, ktorý sa uvoľnil po odchode Branislava Kulíka do Nového Sadu.

Najnovšie zostali uvoľnené aj cirkevné zbory v Padine a Aradáči. Z padinského zboru do dôchodku odišiel Ján Cicka (1953), ktorý do CZ v rodnej Padine nastúpil roku 1982. Aradáč zostal bez duchovného pastiera po tom, ako Vladimír Lovás prijal pozvanie kysáčskeho cirkevného zboru, ktorý vyprevadil do výslužby Ondreja Marčoka (1956).

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články