Svadba u Kulpinu

Zasadala Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS

Po takmer štvrťročnej prestávke zvolala Matica slovenská zasadanie vlastného poradného orgánu pre krajanské otázky. V predvečer Stálej konferencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v sídelnej budove Matice slovenskej v Martine stretlo dvanásť krajanských delegátov zo siedmich krajín sveta, spoločne s predsedom Svetového združenia pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Vladimírom Skalským, zástupkyňou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Idou Deszkasovou a vedením Matice slovenskej. Spoločným cieľom snemovania bolo zhodnotenie splnenia ostatných záverov, prijatie nových uznesení i voľby vedenia a členov tohto orgánu. Snemovaniu sa prihovoril predseda Matice slovenskej, Marián Gešper

 

Členovia RSŽZ pri MS, hostia a matiční činovníci (foto: Ján Seman)

 

Členovia RSŽZ pri MS, hostia a matiční činovníci (foto: Ján Seman)

 

Predseda Matice slovenskej, Marián Gešper hovoril o význame rady: „Významný poradný orgán Matice slovenskej – Rada Slovákov žijúcich v zahraničí – zasadá po dlhšej odmlke, ktorú bohužiaľ spôsobili pandemické opatrenia posledných dvoch rokov. Je potrebné zdôrazniť, že rada je autentickým matičným a krajanským orgánom. Nebol vytvorený umele, práve naopak má svoj prirodzený základ stojaci na matičnom historickom dedičstve i predovšetkým permanentnej práci s krajanmi, ktorá sa v našej ustanovizni realizuje už vyše storočia. Rada je kreovaná zo zástupcov matičných a iných starobylých krajanských organizácií, ktoré majú čo povedať Slovensku a slovenskému svetu v krajanskej problematike aj v tomto desaťročí. Matica slovenská, tak ako v minulosti, bude v rámci svojho dosahu a hraničných možností podporovať Vašu pronárodnú prácu a činnosť. Vedenie našej ustanovizne urobí všetko, aby sme vplývali aj na predstaviteľov štátu pri zvyšovaní pomoci pre krajanov zo strany Slovenskej republiky, ktorá z nášho pohľadu má stále možnosti a rezervy na svoje naplňovanie."

Matica slovenská od ostatného rokovania podporila vznik Centra slovenského zahraničia, iniciovala a uskutočnila štúdiu „Ako ďalej Slováci" v krajinách Čierna Hora, Srbsko, Poľsko a Chorvátsko, ktoré knižne zostavila a vydala Matica slovenská, ocenila krajanskú mládež knižnými cenami, zabezpečila mladým krajanom nahrávky slovenských ľudových piesní a rozprávok a pripravila ponukový list a itinerár pre poznávací zájazd pre krajanskú mládež „Po vlasteneckých stopách mesta Martin".

V nasledujúcom období bude poradný orgán MS viesť Michal Spevák, ml. – predseda Spolku čiernohorsko-slovenského priateľstva. Z podpredsedníckych kresiel mu budú nápomocní Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku a Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Členmi Rady v ďalšom období budú: Anton Bahyn – člen výboru Kultúrno-osvetovej organizácie Matica slovenská v Ukrajine, Dušan Daučík – čestný predseda Švédsko-slovenského spolku zo Švédska, Andrej Dan Bárdoš – predseda Obce Slovákov v Českej republike, Miroslava Gržinić – predsedníčka MO MS Rijeka z Chorvátska, Edita Manáková – predsedníčka Spolku francúzsko-slovenského priateľstva, Branislav Kulík – predseda Matice slovenskej v Srbsku, Mirko Vavra – predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku, Adrian Miroslav Merka – predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a Alžbeta Hollerová-Račková – predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Vedenie Matice slovenskej sa rozlúčilo s doterajšou predsedníčkou Rady – Katarínou Melegovou-Melichovou, predsedníčkou MO MS Báčsky Petrovec a udelilo jej titul čestnej predsedníčky Rady za vynikajúcu spoluprácu s Maticou slovenskou a aktívne pôsobenie v jej poradnom orgáne na prospech slovenskej diaspóry v zahraničí.

Rada na ďalšie obdobie prijala nasledovné závery:
RSŽZ pri MS navrhuje;
1) aby MS podporovala snahy krajanov, aby sa dôsledne dodržiavali zákony menšinových práv v tej ktorej krajine a aby podporovala uplatňovanie bilaterálnych zmlúv.
2) aby MS podporila otvorenie generálneho konzulátu v Báčskom Petrovci na sprostredkovanie hospodárskej činnosti.
3) aby MS podporovala krajanské dianie osobnou účasťou matičných funkcionárov na podujatiach Slovákov žijúcich v zahraničí.
4) aby MS podporovala vydavateľskú činnosť krajanov odbornými službami svojho Vydavateľstva a tlačou kníh Slovákov v zahraničí.
5) aby MS aj naďalej zabezpečovala príspevky do krajanských periodík a pokračovala v snahách o ďalšie vydanie publikácie „Ako ďalej Slováci".
6) aby MS aj naďalej podporovala a propagovala činnosť krajanov cez matičné mediálne kanály, tlač a sociálne siete.
7) aby MS zabezpečovala účasť slovenských súborov na kultúrnych podujatiach, festivalov a športových súťaží Slovákov v zahraničí.
8) aby MS pokračovala v zabezpečovaní cien pre žiacke a študentské súťaže rôznych typov (knihy, DVD, CD, ...).

 

Zuzana Pavelcová,
riaditeľka Krajanského múzea

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články