Svadba u Kulpinu

Objatie/Zagrljaj z Kulpína

Združenie osôb s osobitnými potrebami Objatie/Zagrljaj z Kulpína dnes malo výročnú schôdzu. Správu o vlaňajšej práci, finančnú správu a plány na tento rok podala predsedníčka združenia Jarmila Zelenáková. Zdôraznila, že sa členovia združenia schádzajú podľa možnosti trikrát do týždňa v priestoroch Poľnohospodárskeho múzea, ktoré sú im poskytnuté bez úhrady. Členovia združenia sa na stretnutiach venujú rôznym tvorivým činnostiam, vyrábajú rôzne predmety, ktoré predávajú, ale aj darujú svojim sponzorom a darcom. V rámci workshopu mávajú tematické aktivity k sviatkom, ako je Veľká noc, 8. marec, Vianoce... Svoje výrobky prezentujú na rôznych podujatiach. Tak napríklad vlani sa zúčastnili Slovenskej výtvarnej kolónie v Kulpíne, akcie Svadba voľakedy a dnes, ale aj súťaže vo varení kotlíkového paprikáša Poľovníckeho spolku Bažant v Kulpíne, výtvarnej kolónie v Báčskom Petrovci, Vianočného bazáru v Petrovci a Kulpíne... V priebehu roka pre svojich členov zorganizovali aj dva výlety do Aquaparku Petrolend v Báčskom Petrovci. Keď ide o finančnú správu, z nej vyplýva, že činnosť združenia v minulom roku podporila Obec Báčsky Petrovec, Obecná organizácia Červeného kríža a Marian Triaška a získali aj prostriedky z humanitárneho koncertu Spolku juhobáčskych Chorvátov.

 

Objatie/Zagrljaj z Kulpína

 

Objatie/Zagrljaj z Kulpína

 

Objatie/Zagrljaj z Kulpína

 

Objatie/Zagrljaj z Kulpína

 

Objatie/Zagrljaj z Kulpína

 

Workshopy realizovali za pomoci osobných asistentov, v auguste to bola Sanja Kosovac, ktorá pracovala dobrovoľnícky. V októbri prijali špeciálnu defektologičku Veroniku Budinski, s ktorou sa stretávajú dvakrát týždenne od 16:00 do 20:00. Workshopy sú určené na rozvoj pohybových, tvorivých a fyzických aktivít, ako aj schopnosti samostatnej prípravy jedla, kde sa všetci zúčastňujú rovnako.

Združenie osôb s osobitnými potrebami Objatie sa venuje aj humanitárnej činnosti: zberom plastových vrchnáčikov, z ktorých zaplatili liečbu malého Boška. Aj tohto roku už odovzdali plastové vrchnáčiky organizácii Čepom do osmeha. Táto ich činnosť aj ďalej pokračuje. Tak ako po minulé roky, aj pred Vianocami združenie navštívili motorkári, ktorí im priniesli balíčky a pekne sa spolu pobavili. Vianočné balíčky dostali aj od evanjelickej a pravoslávnej cirkvi a tiež aj od mäsiarstva Haška za omaľovanie výkladu.

Aj v roku 2023 plánujú pokračovať v aktivitách vyplývajúcich zo štatútu a plánujú nadviazať bližšiu spoluprácu s okolitými združeniami. Podľa finančných možností tento rok plánujú turistické výlety na Fruškú horu, ako aj návštevy Aquaparku v Báčskom Petrovci a zúčastnia sa všetkých akcií ako v minulých ročníkoch.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články