Poznajme osobnosti

Riaditeľ gymnázia Michal Rapoš

Michal Rapoš bol jediným profesorom Slovenského gymnázia v Petrovci, ktorý dlhé roky vykonával funkciu riaditeľa školy, hoci za riaditeľa úradne nikdy nebol vymenovaný. Príčina bola v tom, že absolvoval teologickú fakultu. Avšak jeho práca v prospech gymnázia dávala mu právo, aby ho verejnosť a žiaci považovali za skutočného riaditeľa gymnázia. Michal Rapoš sa narodil v Kovačici 17. júla roku 1896. Základnú školu zakončil v rodisku a gymnázium v Békescsabe, kde i maturoval. V roku 1918 zakončil štúdiá na Teologickej fakulte v Bratislave, avšak tomuto povolaniu sa nevenoval, hoci kratší čas pôsobil ako farár v Megyesháze. Po utvorení Juhoslávie vrátil sa domov do Kovačice, kde pôsobil ako učiteľ. Do Petrovca prišiel na pozvanie gymnáziálneho kuratória v roku 1919, kde sa vtedy otvárali prvé dve triedy gymnázia. Ako profesor prednášal hlavne matematiku a prírodné vedy a celý rad iných predmetov. Na gymnáziu pôsobil až do novembra roku 1952, keď bol penzionovaný.

 

Riaditeľ gymnázia Michal Rapoš

 

Riaditeľ gymnázia Michal Rapoš

 

Michal Rapoš veľmi činne zasahoval aj do nášho verejného a kultúrneho života. Pracoval v Sokolskej jednote a v Matici slovenskej v Juhoslávii, kde bol vedúci historického a muzeálneho odboru. Dnes ešte nie sú vyhodnotené jeho zásluhy o vytváranie národného múzea v Petrovci. Ako pedagóg a verejný pracovník hodne písal a jeho články uverejňovali v Ľudovom kalendári, v Našom živote, v Národnej jednote a v Hlase ľudu.

Profesor Rapoš ako zástupca riaditeľa viedol gymnázium s väčšími alebo menšími prestávkami od počiatku školského roku 1929/30 až do roku 1940.

Umrel 1. júna roku 1955 a pochovaný je na petrovskom cintoríne.

Zdroj: Pamätnica GJK

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články