Poznajme osobnosti

Matičný futbalový turnaj a šport v Kysáči

Na ihriskách FK Tatra v Kysáči zajtra 29. júla 2023 so začiatkom o 10.00 h sa začne matičný Turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky. Turnaj zapadá do rámca osláv 250. výročia príchodu Slovákov do Kysáča. Toto športové podujatie roky sledoval, o ňom informoval a svojou prítomnosťou podporoval Pavel Pálik, novinár z Kysáča. P. Pálik bol tiež zostavovateľom knihy „Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva SR v Srbsku 1997 — 2020", avšak jej prezentácie sa nedožil. Knihu vydala v roku 2021 Matica slovenská v Srbsku, MOMS Kysáč. V nej je zmapovaný tento matičný futbalový turnaj z vyše štvrťstoročnou tradíciou a zároveň je propagovaná matičná myšlienka zoskupovať na jedno miesto športovcov zo slovenských prostredí.

 

Matičný futbalový turnaj a šport v Kysáči

 

V roku 1997 z iniciatívy vtedajšieho predsedu MSJ Rastislava Surového a veľvyslanca SR v Belehrade Miroslava Mojžitu Správna rada MSJ schválila ustanovenie Matičného turnaja v malom futbale Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Na strane druhej sa Veľvyslanectvo SR v Belehrade zaviazalo zabezpečiť pre víťaza putovný pohár. Podľa dohody sa stretnutia matičných tímov mali konať týždeň pred Slovenskými národnými slávnosťami.

Pavel Pálik v knihe zdokumentoval textom a fotograficky 24 turnajových ročníkov. Keďže bol športový novinár autorsky prispel aj do monografie Kysáč 1773 – 2013, kde spracoval kompletnú kapitolu Telovýchova a šport. O začiatkoch organizovaného športu v tejto našej dedine napísal okrem iného nasledujúce riadky:

Život na Dolnej zemi nebol ľahký. Pracovalo sa od úsvitu do tmy. Na zábavu a šport bolo málo času a ani síl nebolo. Predsa mladí ľudia v zriedkavých prestávkach oddychu našli čas na chvíľu zábavy. Tak sa pretekali v tom, kto viackrát volovi alebo býkovi zakrútne hlavu vľavo alebo vpravo. Najlepší podľa rozprávania našich apkov v tejto, nazvime ju disciplína, bol jeden z troch bratov Miháľovcov, ktorí tak ako aj ostatní občania u zemepána obrábali pridelenú zem. Vraj bez Miháľa na grófovom majetku často nemohli ani vola zajarmiť.
Často sa súťažilo aj v zápasení, alebo kto sa skôr vyštverá na najvyšší strom... alebo kto ďalej zahodí kameň... Zemepáni sa občas zoskupovali a šli do lovu. Dedinčania do lovu šli najprv ako pytliaci a neskoršie ako členovia loveckého spolku, ktorý bol prvý organizovaný spolok v Kysáči, založený v roku 1900.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články