Rada MS

Petrovské pohľady 2022

V poradí 14. výstava Združenia petrovských výtvarných umelcov usporiadaná ku Dňu Petrovca Petrovské pohľady 2022 zhromaždila 26 výtvarníkov z viacerých prostredí: Báčskeho Petrovca, Hložian, Kulpína, Magića, Pivnice, Selenče, Nového Sadu, Rumenky a zo zahraničia. Na nej vystavujú výtvarní nadšenci, amatéri a insitní maliari, akademickí maliari a výtvarní pedagógovia, ktorí vo svojom výtvarnom prístupe používajú rôzne výtvarné techniky: od olejomalieb, malieb akrylovými farbami, akvarelov, kombinácií techník až po digitálnu kresbu, kresbu ceruzkou, maľbu kávou, alebo pyrografiu. Na úvod včerajšej vernisáže prítomných privítala Mária Struhárová, predsedníčka Združenia petrovských výtvarných umelcov, hudobný bod patril pianistke Simone Anđelićovej a svoju báseň Nikde a všade prečítala Alexandra Muhová, maturantka petrovského gymnázia. Výstavu otvoril predseda Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ján Lačok. Včera otvorenú výstavu si záujemcovia budú môcť obzrieť v miestnostiach Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec do 20. júna 2022.

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Petrovské pohľady 2022

 

Text z letáku k tohtoročnej výstave z pera výtvarného kritika Vladimíra Valentíka prečítala Andrea Merníková Šimonová. „Výtvarná pedagogička Anna Babiaková skúšala maľovať pomocou farebných škvŕn, tak jej obrazy pôsobia ako akási pseudomozaika. Juraj Berédi svoje obľúbené motívy po prvýkrát úspešne skúsil vypracovať technikou pyrografie a Katarína Breuningová, ktorá rada maľuje zátišia, tentoraz to skúsila špachtľou. Zdenko Finčur na virtuózny spôsob pomocou motúza vypracoval svoje najnovšie obrazy a Branislav Galamboš úspešne portrétoval deti ceruzkou. Zuzana Gašparovská má na svojich obrazoch rada folklórne motívy, podobne ako aj Anna Nasálová alebo Miluška Hendlová, ktorá debutuje so slovenským ornamentom. Na tej stope sú aj insitné dedinské výjavy podporené tentoraz hnedou ľudovou výšivkou Zuzany Pudelkovej," uvádza vo svojom texte Vladimír Valentík a dodáva, že sa insitnou maľbou predstavila aj Vlasta Triašková, ktorá dedinské motívy vie precítiť urbánnym spôsobom. Konkrétne motívy z Petrovca zaujali Daniela Chorváta a štandardnú realistickú maľbu krajiny alebo kvetinových zátiší ponúkli Savo Spremo, Samuel Legíň, Anna Struhárová, Anna Legíňová, Ján Makan a Tatiana Milina Turanová, kým zvieracie motívy, psíčka a hydinu, zobrazila hostka zo Slovenska Viera Mocsonokyová. „Z druhej strany iný výtvarný názor nám ponúkajú pop-artistické podobizne mýtickej Marilyn Monroe vypracované Mirom Horvátom, vydarené portréty Ivany Struhárovej, alebo vízie moderných žien vypracované Annou Liptákovou, či ženské portréty kreslené do počítača, teda digitálne kresby, ktoré nám ponúkla Andrea Merníková Šimonová. Kombinovanou technikou, iný prístup ku krajinomaľbe na hranici abstraktného prejavu nám ponúkla Miroslava Kadlečíková a úplne abstraktným výtvarným slovníkom na tejto výstave sa nám prihovárajú Mária Struhárová a Zvonimír Pudelka. Na záver treba pripomenúť aj úplne nový výtvarný prejav a cítenie pre petrovské spoločné výstavy, vypracovaný kombinovanou technikou , čiže v podstate kolážou, ktorý nám priniesla debutantka na tejto tradičnej výstave Ana Klibanová z Rumenky," píše v letáku Vladimír Valentík, ktorý na záver hodnotí, že výtvarníci aj tohto roku najlepším možným spôsobom prispeli k petrovským oslavám.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články