Rada MS

Legenda medicíny MUDr. Andrej Leňo

Andrej Leňo sa narodil v Báčskom Petrovci 9. júla 1908 rodičom Andrejovi Leňovi a Márii rod. Husárovej. Pochádzal zo zámožnej zemianskej rodiny. Keď mal iba 18 rokov odišiel do Prahy na štúdium medicíny. "Okamžite sa zaradil medzi najlepších študentov. Čoskoro získal štipendium a absolvoval dva semestre na parížskej Sorbonne," povedal pre Korzár vnuk Andreja Leňa Humenčan Tomáš Leňo, známy fotograf, laureát mnohých ocenení na Slovensku a v zahraničí. Ďalej dodal, že jeho starý otec na tejto prestížnej univerzite zložil všetky skúšky vo francúzštine na výbornú a v roku 1946 už bol primárom chirurgického oddelenia štátnej nemocnice v Humennom. "O Srbsku, vôbec o Balkáne, sa u nás v rodine často hovorilo. Na starej volge z času na čas smeroval dedo s rodinou do starej domoviny. Do svojho Báčskeho Petrovca." V Prahe roku 1968 minister zdravotníctva udelil MUDr. Andrejovi Leňovi titul „Zaslúžilého lekára" a stal sa legendou československej chirurgie. Až 30 rokov viedol oddelenie chirurgie v humenskej nemocnici a po ňom je od roku 2000 táto nemocnica aj pomenovaná.

 

Legenda medicíny MUDr. Andrej Leňo

 

Legenda medicíny MUDr. Andrej Leňo

 

Legenda medicíny MUDr. Andrej Leňo

 

Presne 9. júla 2008 si členovia Spolku lekárov v Humennom, vedenie nemocnice a pozvaní hostia pripomenuli sté výročie narodenia Andreja Leňa. Viac TU: https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/4412177/pripomenuli-si-pamiatku-mudr-andreja-lena.html

Vzdelaný, pracovitý, rozvážny, spravodlivo prísny, náročný na seba a svojich kolegov. Tak si pamätajú na MUDr. Andreja Leňa, primára chirurgického oddelenia (1946 – 1976), jeho kolegovia a obyvatelia Humenného.

Za skvelé operačné výsledky, vysoké profesionálne nasadenie, húževnatosť a rozhodujúci vplyv na rozvoj chirurgie je právom zaraďovaný medzi legendy československej chirurgie. Zaslúžil sa o vzdelanostný rast troch generácií chirurgov. V operačnej praxi neustále presadzoval inovácie, nové myšlienky a vízie, čím prekračoval hranice regiónu. Napísali na stránke https://www.procare.sk/legenda-mediciny-mudr-andrej-leno, kde predstavili aj dokumentárne video o MUDr. Andrejovi Leňovi.

 

 

Ostáva v pamäti tých, ktorí s ním mali česť spolupracovať, či byť jeho pacientmi pre jeho chirurgické a ľudské kvality. „Položil ruku na brucho, vyšetril a akoby v tých rukách mal röntgen", uviedol vo videu MUDr. Dušan Galanda.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články