Rada MS

Román Kulpín

V sobotný podvečer 24. septembra 2022 v galerijnom priestore Dunđerskovho kaštieľa usporiadal Klub Kulpínčanov prezentáciu knihy Velimira Šešuma Kulpín, s podtitulkom O ergele Đoku Dunđerského na Kulpínskej pustare od 1919 do 1941. Aj keď bol predstavený ako román, nie je to román v pravom slova zmysle, je to vskutku zbeletrizovaný historický príbeh o kulpínskom veľkostatkárovi Đokovi Dunđerskom a jeho vášnivom rozvíjaní jazdeckého a športového koniarstva vo vtedajšom Juhoslovanskom kráľovstve. Príbeh je založený na skutočných historických udalostiach, avšak miestami je poprelínaný vsuvkami zo súčasného života, ktorými autor narušil faktickosť udalostí. Kniha obsahuje množstvo údajov o jednotlivých Dunđerskových koňoch a početných dostihoch, doma a v zahraničí, na ktorých sa ich kone zúčastnili. Je to aj smutný príbeh o tragickom skrachovaní všetkého starostlivo a s láskou vybudovaného príchodom „červených vládcov". O knihe hovorili: Dr. Žarko Dimić, historik a Dr. Velimir Šešum, autor a prihovorili sa aj Petar Radosavljević, predseda Srbského klusáckeho zväzu, Pavel Zima, predseda Klubu Kulpínčanov a Srđan Simić, predstaviteľ obce Báčsky Petrovec. Program moderovala Tatiana Mitićová a niekdajšiu noblesnosť zámožných hostín a podujatí hudobnými predelmi dotvárali tamburáši.

 

Román Kulpín

 

Román Kulpín

 

Román Kulpín

 

Román Kulpín

 

Román Kulpín

 

Román Kulpín

 

Román Kulpín

 

Román Kulpín

 

Román Kulpín

 

Román Kulpín

 

Autor sa zameriava na vznik a rozvoj jedného z najznámejších žrebčincov plnokrvníkov, amerických klusákov a anglických cválajúcich plemien, ktorý Đoka Dunđerski postavil na Kulpínskej pustare. Cez príbeh ôsmich žrebcov: Slnečný lúč, Kulpín, Fruškogorac, Silný, Tip Top, Spiridion II., Bon Jur a Romulus, víťazov juhoslovanských derby, román hovorí aj o legendárnych džokejoch a jazdcoch Fraňovi Betlehemovi, Samuelovi Cerovskom a Jankovi Spevákovi. Najväčší úspech tento žrebčín dosiahol vo Viedni v roku 1921, kedy jeho kone obsadili všetky prvé miesta. V knihe je uvedené, že od založenia žrebčinca v roku 1919 až do obdobia pred druhou svetovou vojnou, kone z tejto stajne a tiež tej v Kamendine, ktorá tiež bola vo vlastníctve Dunđerskovcov, spolu získali 462 prvých cien. 0 Dunđerskovom šampiónovi klusákovi Diktát známy spevák Zvonko Bogdan vyspieval aj pieseň Već odavno spremam svog mrkova.

Tatiana Mitićová úvodom prečítala pozdravný list z kancelárie Aleksandra II. Karađorđevića, nástupcu trónu, ktorého v knihe uvádzajú ako patróna románu a list Zvonka Bogdana, ktorý je promótor knihy. Osobitne privítala aj vzácnych hostí, medzi ktorými bol aj Nikola Tanurdžić, vnuk Đoku Dunđerského.

Po oficiálnej časti knižnej prezentácie sa prihovoril prof.Dr. Ján Kišgeci vyjadrujúc potešenie, že sa po šiestich rokoch, kedy bola v tom priestore vernisáž výstavy z dejín pestovania kukurice, znova pod klenbu Poľnohospodárskeho múzea dostala poľnohospodárska téma.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články