Rada MS

Miroslav Dudok ocenený zlatou medailou

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. Marián Zouhar udelil 7. novembra 2022 prof. Miroslavovi Dudkovi z Katedry slovanských filológií FiF UK zlatú medailu fakulty pri príležitosti jeho životného jubilea. Zlatá medaila pre prof. Miroslava Dudka znamená ocenenie jeho celoživotnej práce vysokoškolského učiteľa a vedca. Profesor Miroslav Dudok sa narodil 31. júla 1952 v Erdevíku. Základnú školu skončil v rodisku, slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci. Odbor Slovenský jazyk a literatúra vyštudoval na Filozofickej fakulte v Bratislave. Od roku 1992 je jeho život prepojený medzi Srbskom a Slovenskom, keďže pôsobí v oboch štátoch. Možno povedať, že je spájajúcim ohnivkom medzi vojvodinskou a slovenskou slovakistikou.

 

Miroslav Dudok ocenený zlatou medailou

 

Miroslav Dudok ocenený zlatou medailou

 

Dekan Marián Zouhar zároveň vyjadril poďakovanie akademickej obce a vedenia fakulty za dlhé roky, ktoré prof. Dudok venoval poslucháčom fakulty a kolegom. Uvádza doc. Zvonko Taneski z Katedry slovanských filológií FiF UK a ďalej píše: „ S Filozofickou fakultou UK sa totiž nesporne spájajú roky vysokoškolského štúdia aj zásadné etapy vedecko-pedagogického rozvoja prof. Miroslava Dudka. Počas viac než dvadsaťročného pôsobenia na katedre slovanských filológií prispel ku skvalitneniu štúdia a viedol konštruktívny dialóg s kolegami aj s novými generáciami študentov. Pôsobil ako garant viacerých študijných programov, bol členom Vedeckej rady FiF UK, riešiteľom mnohých domácich i zahraničných vedeckých grantov a ako riešiteľ projektu Jazyk a jazykoveda v súvislostiach sa stal takisto členom fakultného excelentného tímu, ktorý bol v roku 2015 vyhodnotený ako jediný lingvistický špičkový tím v rámci slovenských vysokých škôl." Celý článok doc. Zvonka Taneského si možno prečítať TU: https://fphil.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/filozoficka-fakulta-uk/article/profesor-miroslav-dudok-oceneny-pri-prilezitosti-zivotneho-jubilea/?fbclid=IwAR3fR3LW3olRGABh9LubNfDtT0ndzx2HjPba0NlMK-GsnatxQRjSVClvQV8

V Novom Sade na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty profesor Dudok pôsobil ako asistent-praktikant vo vedeckej činnosti, asistent vo výuke, vedecký pracovník, docent a profesor. Pracoval i na Vysokej pedagogickej škole v Segedíne.

Zaoberal sa i redaktorskou činnosťou. Bol redaktorom mládežníckeho časopisu Vzlet, časopisu Valet, literárneho časopisu Nový život, redaktorom Ľudového kalendára a Obzorov.

Blahoželáme!

 

kp

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články