Rada MS

Ničivá búrka v Južnej Báčke

V pondelok 3. júna okolo 17:30 zasiahla ničivá búrka Južnú Báčku, kde najväčšie škody utrpeli Báčska Palanka, ako aj Hložany v obci Báčsky Petrovec a tiež Temerín. Búrka sprevádzaná lejakom, krupobitím a hrmavicou zasiahla v našej obci dedinu Hložany a tiež časť hložianskeho chotára. Silný vietor lámal stromy a zem takmer úplne pokryli krúpy. Po včerajšej pohrome dnes predsedníčka vlády AP Vojvodiny Maja Gojković zvolala mimoriadnu schôdzku na ktorej sa zúčastnila aj predsedníčka obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová. Podľa najhrubších predbežných odhadov na území báčskopetrovskej obce krupobitie a silný vietor spôsobili škody na niekoľko tisíc hektároch. Napísala J. Šprochová na sociálnych sieťach a zhodnotila, že sú v hložianskom chotári škody aj 100%. Poškodené boli tiež viaceré budovy v dedine.

 

Foto: facebook

 

Foto: facebook

 

Foto: facebook

 

Foto: facebook

 

Schôdza pokrajinského štábu pre mimoriadne situácie (Foto: vojvodina.gov.rs)

 

Schôdza pokrajinského štábu pre mimoriadne situácie (Foto: vojvodina.gov.rs)

 

Na území obce Báčsky Petrovec bola úroda poškodená alebo úplne zničená v hložianskom chotári, ako aj v časti chotára v Báčskom Petrovci. V Báčskom Petrovci bolo podľa prvých odhadov víchricou zasiahnutých 2.820 hektárov, teda 53 percent ornej pôdy, v Hložanoch bolo takmer na 100 percent zničených 2.870 hektárov. Poškodených bolo aj 53 budov. Rovnako ako minulý rok, najhoršie následky včerajšej búrky utrpela obec Báčska Palanka. Okrem veľkých škôd na poľnohospodárskych plodinách na ploche štyri až päťtisíc hektárov, poškodené boli obytné budovy, školy a škôlky. Veľká škoda bola spôsobená aj na budove Národnej knižnice Veljka Petrovića, kde bola poškodená strecha. Uvádza sa to v správe pokrajinskej vlády.

Predsedníčka Maja Gojković prisľúbila, že pri odstraňovaní škôd, v súlade so svojimi možnosťami, bude pomáhať aj pokrajinská vláda. V nasledujúcich dňoch Komisia pre hodnotenie škôd spôsobených živelnými pohromami v spolupráci s obecnými štábmi pre mimoriadne situácie navštívia terén a vypracujú podrobnú správu o škodách.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články