FK Kulpín

IN MEMORIAM: Zuzana Kolárovská

Zuzana Kolárovská, r. Sľúková, prvá ordinovaná žena farárka v SEAVC v Juhoslávii, resp. Srbsku, sa narodila 19. februára 1945 v Silbaši vo vtedajšej Juhoslávii. Po základnej škole maturovala v roku 1964 na Strednej škole technickej v Novom Sade. Rok pracovala ako stavebná projektantka v Novom Sade. Potom začala štúdium na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte (SEBF) v Bratislave. Za evanjelickú farárku bola ordinovaná v Novom Sade 10. januára 1971. V roku 1970 sa vydala za ThDr. Pavla Kolárovského, evanjelického farára v Bratislave – Rači a profesora vyučujúceho cirkevnú históriu na SEBF. Narodili sa im dvaja synovia: Ondrej a Peter. Jej manžel Pavel zomrel v roku 1994 v Bratislave a Zuzana sa za ním vydala 9. júna 2022, vo veku 77 rokov. Pohrebná rozlúčka bude v utorok 14. júna 2022 v evanjelickom kostole vo Sv. Jure.

 

IN MEMORIAM: Zuzana Kolárovská

 

IN MEMORIAM: Zuzana Kolárovská

 

IN MEMORIAM: Zuzana Kolárovská

 

Zuzana vypomáhala svojmu manželovi v Cirkevnom zbore Bratislava – Rača a v Bernolákove. V rokoch 1985-1990 bola námestnou farárkou v Cirkevnom zbore Jur pri Bratislave, dnes Svätý Jur. Potom 5 rokov pracovala ako biskupská kaplánka s poverením práce pri zakladaní Evanjelickej diakonie. Zároveň sa opäť stala kaplánkou v Cirkevnom zbore Bratislava – Rača a pokračovala v práci Evanjelickej diakonie ako tajomníčka, neskôr ako administrátorka riaditeľky a námestná farárka s pracovným zaradením zborovej diakonie pri Ústredí Evanjelickej diakonie.

Bola neúnavným pracovníkom na duchovnom poli, horlivou kazateľkou a organizátorkou obnovujúcej sa diakonickej práce v našej cirkvi aj v mnohých cirkevných zboroch na Slovensku. Ako spoluzakladateľke Evanjelickej diakonie jej ďakujeme za jej službu, priateľstvo, inšpiráciu a osobný život viery.

Zomrela vo večernom čase v Galante, kde posledné roky žila a kde sa o ňu verne starali v Centre sociálnych služieb Samaritán.

„ V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne," (Žalm 4, 9), týmto veršom celej smútiacej rodine farárky Kolárovskej, cirkevným zborom kde pracovala, Evanjelickej diakonii i všetkým, jej odchodom zarmúteným úprimnú sústrasť vyjadrili Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu ECAV a Ivan Eľko, generálny biskup ECAV TU:

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/zomrela-sestra-fararka-zuzana-kolarovska-r-sljukova?fbclid=IwAR1LKVD69i5O_r_oF77alqpMKDbjHITtFzpbi25yHW6mGYli6B5ghZmdVbY

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články