FK Kulpín

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

Po príhovoroch riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimíra Francistyho, šéfredaktorky Nového života Zdenky Valentovej Belićovej a predsedníčky Výboru pre kultúru NRSNM Anny Čapeľovej dnes predpoludním sa v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade začalo 66. Literárne snemovanie. Jeho téma tentoraz bola Literatúra v neblahých časoch a venované bolo našim významným literátom, ktorí v tomto roku oslavujú svoje okrúhle životné jubileá: Jarmila Hodoličová (70), Miroslav Dudok (70) , Nebojša Kuzmanović (60) a Annamária Boldocká Grbićová (50) a pripomenuli sa i nedožité narodeniny Zlatka Klátika (100), Andreja Čipkára (90), Daniela Dudka (90), Michala Týra (80) a Jaroslava Supeka (70). Pred začiatkom snemovania udelená bola Cena Nového života, ktorú v tomto roku získal náš exilový spisovateľ žijúci v Kanade Daniel Pixiades. Cenu zdôvodnila predsedníčka komisie Katarína Pucovská, po čom riaditeľ Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Vladimír Valentík oznámil, že práve včera tlačou vyšla najnovšia kniha Daniela Pixiadesa Smery a pobrežia – Eseje iných o mne zostavovateliek Zdenky Valentovej Belićovej a Smiljany Pixiadesovej. Následne sa laureát ceny Daniel Pixiades prihovoril prostredníctvom video snímku.

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Daniel Pixiades – laureát Ceny Nového života

 

Úvodné slová k snemovaniu patrili Zdenke Valentovej Belićovej a v pokračovaní odzneli referáty tohtoročného snemovania. Zuzana Čížiková ho venovala Zlatkovi Klátikovi a o bibliofílii venovanej nedožitej storočnici Zlatka Klátika texty čítali Jozef Klátik, Ladislav Čáni a Danica Vŕbová. Spisovateľka zo Slovenska Etela Farkašová svoj referát venovala Jarmile Hodoličovej, rovnako ako aj Jasna Uhláriková a Daniela Marčoková. Miroslav Dudok predniesol referát: Sidžo o štvrťmiléniovom vývine slovenčiny vo Vojvodine. V pokračovaní odzneli nasledujúce práce: Jasny Uhlárikovej a Anny Margaréty Lačokovej: Vedeckovýskumná a pedagogická činnosť profesora Miroslava Dudka; Michala Babiaka: Miroslav Dudok medzi Eliotom a postmodernou; Maríny Šimákovej Spevákovej: Zástoj Jaroslava Supeka v postmodernizácii slovenskej vojvodinskej poézie; Martina Prebudilu: Slovensko-srbské mosty Nebojšu Kuzmanovića; Martina Prebudilu: Polnočný rímsky valčík s Annamáriou alebo Provinčný weltschmerz bez Annamárie; Anny Marićovej: Antológia súčasnej slovenskej drámy; Viery Benkovej: Autor v časoch koróny; Samuela Koruniaka: O Danielovi Dudkovi; Zdenky Valentovej Belićovej: Dialektika knihy a literatúry.

 

Správu Komisie na udelenie Ceny Nového života za rok 2021 si možno prečítať TU:

 

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články