FK Kulpín

Sčítanie obyvateľstva v Srbsku

O necelý mesiac sa v Srbsku uskutoční sčítanie obyvateľov. Začne sa 1. októbra a potrvá do 31. októbra 2022. Evidencia sa bude konať formou rozhovoru, s každou osobou osobitne, v prípade, že to nie je možné, jeden člen domácnosti podá všetky informácie. Pre všetky menšiny, teda aj slovenskú, je veľmi dôležité, aby sa obyvatelia počas sčítania vyjadrili o svojej národnostnej príslušnosti. Sčítanie sa bude niesť v duchu hesla: Zapoj sa do sčítania – zanechaj stopu. Súpis by mal poskytnúť informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o bývaní a domácnostiach. Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2002 Srbsko malo vtedy takmer 7,5 milióna obyvateľov, kým v roku 2011 už nás tu žilo iba asi 7,1 milióna obyvateľov. Tento trend bezpochyby pokračuje, iba je otázka, či celkový počet obyvateľov bude zas o pol milióna nižší, alebo pokles bude ešte rapídnejší. To by sme sa mohli dozvedieť koncom novembra a najneskoršie v marci roku 2023. Aj počet Slovákov klesá, pri poslednom sčítaní bolo nás 52,750 (0.73%) a v roku 2002 59,021 (0.79%). V roku 1971, vtedy ešte v Juhoslávii, Slovákov bolo 76,733 a odvtedy nás ubúda. Možno na papieri, čiže na tlačivách, pokles ešte nebude až tak alarmujúco vysoký, predsa však vieme, že veľa mladých ľudí tu už nežije, aj keď sú ešte vždy obyvateľmi Srbska. To zatiaľ, kým nezískajú iné občianstvo...

 

Propagačný materiál Matice slovenskej v Srbsku

 

Propagačný materiál Matice slovenskej v Srbsku

 

Propagačný materiál Matice slovenskej v Srbsku

 

Čo sa v tlačivách bude vypĺňať

 

Čo sa v tlačivách bude vypĺňať

 

Čo sa v tlačivách bude vypĺňať

 

Tlačivá TU: https://popis2022.stat.gov.rs/media/30987/p1-slovacki.pdf

Slováci žijú hlavne vo Vojvodina (50 321), kde po Srboch a Maďaroch tvorili tretiu najväčšiu etnickú skupinu. Viac TU: Zdroj: https://sk.upwiki.one/wiki/Slovaks_in_Serbia

Sčítania ľudu v Srbsku sa obvykle konajú každých 10 rokov a organizuje ich Štatistický úrad Srbskej republiky. Posledné sčítanie bolo v roku 2011. Sčítania ľudu boli organizované v rokoch 2011, 2002, 1991, 1981, 1971, 1961, 1953 a 1948, počas Komunistickej Juhoslávie. Počas Juhoslovanské kráľovstvo, sčítania boli vykonané v rokoch 1931 a 1921; sčítanie ľudu v roku 1941 nebolo nikdy vykonané kvôli vypuknutiu druhej svetovej vojny.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články