FK Kulpín

29 nových členov NRSNM

Vo voľbách do menšinových národnostných rád v Srbsku, ktoré prebiehali 13. novembra 2022 voliči slovenskej národnostnej príslušnosti si zvolili nové zloženie svojho menšinového parlamentu. Slovenská národnostná menšina do volieb išla s tromi volebnými listinami za ktoré voliči takto hlasovali: Aj dedičstvo aj budúcnosť – Slováci! získala 39,86 percenta hlasov (12 mandátov), volebná listina Slováci spolu! 22,89 percenta (7 mandátov) a volebná listina Matica slovenská v Srbsku 35,60 percenta (10 mandátov). Listiny boli zrejme regionálne utvorené, čo môže napovedať, že sa Slováci začínajú regionálne rozdeľovať. Všetci dobre vieme, že trieštenie nie je dobré, ním sa podporuje nejednota. Ak si to dovolíme takáto politika nás môže ešte viac vzájomne vzďaľovať a prehlbovať už vzniknuté pukliny. „Rozdeľ a panuj" (Divide et impera) je výrok znamenajúci: snaž sa protivníkov rozdeliť a medzi sebou znepriateliť, o to ľahšie získaš nad nimi nadvládu. Malé stádečko je slabé stádečko!

 

29 nových členov NRSNM

 

Republiková volebná komisia na schôdzi usporiadanej 18. novembra 2022 vyniesla nasledujúce riešenie o udelení mandátov členom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny:

Aj dedičstvo aj budúcnosť – Slováci!

1.Dušanka Petráková, 1966. pedagogička, Kovačica
2.Vladimír Halaj, 1996. profesor dejín a hudby, Padina
3.Miroslav Oravec, 1968. mechatronik, Pančevo
4.Anna Žolnajová Barcová, 1980. ekonómka, Kovačica
5.Jozef Omasta, 1965. operátor vo výrobe ropy a plynu, Jánošík
6.Miroslav Tomáš, 1984. učiteľ telesnej výchovy, Kovačica
7.Alenka Kotvášová, 1995. odborová inžinierka dopravy, Padina
8.Ján Svetlík, 1963. zverolekár, Aradáč
9.Miroslav Jurica, 1977. profesor dejepisu, Padina
10.Tatjana Bovdišová, 1982. dipl. filologička slovenského jazyka a literatúry, Kovačica
11.Nenad Folćan, 1994. promótor predaju v Štarku, Hajdušica
12.Ján Tomáš, 1988. profesor zemepisu a dejepisu, Kovačica

Matica slovenská v Srbsku

1.Branislav Kulík, 1987. farár, Nový Sad
2.Tatiana Vujačićová, 1974. doktorka medicíny špecialistka pediatrička, Báčsky Petrovec
3.Ján Šuľan, 1979. lekár špecialista, Báčsky Petrovec
4.Drahoslava Čiefová, 1975. podnikateľka, Báčska Palanka
5.Elena Turanská, 1979. diplomovaná právnička – advokátka, Selenča
6.Michal Hataľa,1987. podnikateľ, Hložany
7.Ján Pálik, 1978. podnikateľ, Kysáč
8.Jaroslav Peťkovský, 1967. obchodník, Kulpín
9.Anna Časarová, 1991. pedagogička, Pivnica
10.Janko Benka, 1976. elektroinštalatér, Laliť

Slováci spolu!

1.Alexander Bako, 1969. režisér, Stará Pazova
2. Pavel Surový, 1980. ekonóm- informatik, Nový Sad, Kysáč
3.Nataša Kolárová, 1971. novinárka, Šíd
4.Mišo Filip, 1952. lekár vo výslužbe, Stará Pazova
5.Janko Havran, 1966. profesor fyziky, Stará Pazova
6.Miluška Kolár, 1965. učiteľka triednej výučby, Beočín
7.Boris Babík,1969. operný spevák, Stará Pazova

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články