FK Kulpín

Zelený list do Padiny

„S hrdosťou a veľkou radosťou sa s vami chceme podeliť o mimoriadnu novinku – Ekologické hnutie Padina EKOP je laureátom tohtoročného prestížneho ocenenia Zelený list. Akcia s názvom Hľadáme znečisťovateľa roka a ochrancov životného prostredia a udeľovanie Zeleného listu alebo Čierneho listu je najvýznamnejšie, najstaršie a najznámejšie environmentálne ocenenie v Srbsku, ktoré má už vyše 40-ročnú tradíciu a ktorého organizátormi sú Rádio Belehrad 2 a Hnutie vojvodinských zalesňovateľov. V rámci programu tohto environmentálneho ocenenia udeľujú sa Zelený list a Čierny list jednotlivcom a organizáciám, ktorým buď najviac záleží na ochrane životného prostredia, alebo na druhej strane najviac znečisťujú životné prostredie. Získanie ocenenia Zelený list je veľkou cťou, ale aj potvrdením, že ideme správnou cestou. Je to uznanie aj pre každého z vás, ktorý sa staráte o našu planétu, podporujete naše činy a pomáhate nám dosiahnuť naše poslanie. Ďakujeme za váš neoceniteľný príspevok a podporu! S ešte väčším nasadením sa budeme aj naďalej zasadzovať za ochranu nášho životného prostredia. Pretože naša misia je jasná: starať sa o planétu už dnes, pre lepšie zajtra!" Napísali na svojej facebookovej stránke členovia Ekologického hnutia Padina. Zaslúžené ocenenie! Gratulujeme!

 

Foto: Ekologické hnutie Padina

 

Foto: Ekologické hnutie Padina

 

Foto: Ekologické hnutie Padina

 

Foto: Ekologické hnutie Padina

 

Ekologickému hnutiu z Padiny sa dlhoročným úsilím podarilo získať v roku 2022 podporu inštitúcií na ochranu padinskej stepnej doliny na celkovej ploche cca 142 hektárov. Na tomto relatívne malom území, ako vysvetľujú zo Spolku pre ochranu a štúdium vtáctva Srbska, žijú vzácne, ohrozené a prísne chránené druhy ako krakľa belasá – modrovrana (Coracias garrulus), sokol kobcovitý – siva vetruška (Falco vespertinus), sokol myšiar – vetruška (Falco tinnunculus), myšiarka ušatá – utina (Asio otus), syseľ pasienkový – tekunica (Spermophilus citellus)...

Špeciálna prírodná rezervácia Padinská dolina – „Dolina kod Padine" bola vlani vyhlásená za oblasť národného a medzinárodného významu kvôli výskytu značného počtu vzácnych a ohrozených voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov prítomných na svetových, európskych a národných červených zoznamoch. Od vlani tam platia zákony pre chránené a prísne chránené územia.

Špeciálna prírodná rezervácia "Dolina kod Padine" sa nachádza vo Vojvodine, v Juhobanátskej sprašovej plošine, v oblasti Obce Kovačica a zahŕňa lokality Dolina a Alaš (v rámci Alašskej doliny) a lokality Višnjičkova a Riba. (v rámci Kutnej doliny), ktoré sa rozprestierajú na juh a juhovýchod, teda severovýchodne od Padiny.

https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/Izvod%20iz%20Studije%20zastite%20SRP%20Doline%20kod%20Padine_cyr.pdf

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články