KEBY

18. Dni slovenskej kultúry v Rijeke

Už tradične, od roku 2000, v prvý septembrový víkend Matica slovenská v Rijeke a Zväz Slovákov v Chorvátsku – do ktorého organizačne prislúcha, – organizujú Dni slovenskej kultúry. Tohtoročné podujatie sa začalo 30. augusta v popoludňajších hodinách vo Voloskom kladením vencov k pamätnej tabuli Svetozára Hurbana Vajanského. V programe sa pokračovalo v priestoroch Matice slovenskej v Rijeke, kde bolo slávnostné otvorenie výstavy fotografií slovenských krojov. Podvečer, spustením vencov do mora, si zaspomínali na mnohých Slovákom, ktorým prístav v Rijeke bol poslednou európskou stanicou na ceste do šíreho sveta, za novým životom a snom. Večer v Chorvátskej čitárni usporiadali kultúrno-umelecký program, v ktorom vystúpili členovia divadelnej odbočky MS Radoš s predstavením Ja do krčmy nepôjdem. Medzi vzácnymi hosťami bol aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo a predseda Matice slovenskej na Slovensku Marián Gešper.

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Dni slovenskej kultúry sa organizujú pri príležitosti slovenského štátneho sviatku Dňa ústavy a v tomto roku prebiehali v znamení 25-ročnice Slovenskej republiky. Okrem piesní a tancov, na podujatí bývajú predstavené aj tradičné slovenské výrobky a slovenská kuchyňa. Organizátor pravidelne pozýva i hostí zo zahraničia a najmä zo Slovenska, Česka, Srbska, Maďarska, Poľska... V tomto roku ich hosťami boli FS Bystričan a Bystrinka, FS Dubravček, SS Mužaci Moravia, Gelovianka, FS Zelený veniec a dychový orchester Sebehleby. Folklórne skupiny vystúpili v piatok a sobotu na Námestí 111, kde boli i stánky s ponukou gastronomických špecialít, predovšetkým syrov.

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Foto Matica slovenská Rijeka

 

Matica slovenská Rijeka, hoci počtom najmenšia a najvzdialenejšia od sídla Zväza Slovákov v Našiciach, je pyšná na svoje propagovanie Slovenska a slovenskej kultúry v Republike Chorvátsko. Tak aj v tomto roku, na pobreží Jadranu, v prístavnom meste Rijeka, v dňoch 30. a 31. augusta a 1. septembra sa ozývala slovenská pieseň a rozvoniavali slovenské špeciality...

 

18. Dni slovenskej kultúry v Rijeke

 

Vladimir Bilek, Miroslava Gržinić a Ján Varšo

 

Vladimir Bilek, Miroslava Gržinić a Ján Varšo

 

V Chorvátsku pôsobí 16 matíc slovenských, ktoré sú združené vo Zväze Slovákov so sídlom v Našiciach. Maticu slovenskú v Rijeke založili v roku 1994 a má 55 členov.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články