Klub Kulpínčanov

20 rokov NRSNM

18. januára 2003 v Novom Sade bola založená Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Zhromaždenie elektorov, utvorené s cieľom ustanoviť národnostnú radu Slovákov, sa uskutočnilo v Štúdiu M Novosadského rozhlasu. Zvolalo ho spolkové ministerstvo pre národnostné a etnické spoločenstvá a zišlo sa na ňom 111 elektorov z celkového počtu 127. Ako hostia sa ho zúčastnili Miroslav Lajčák, veľvyslanec Slovenskej republiky v SČH, Stanislav Bajaník, podpredseda Matice slovenskej v Slovenskej republike, Claude Baláž, splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov, Duško Radosavljević, podpredseda Výkonnej rady Vojvodiny, predstavitelia SN, UNHCR a OBSE, ako aj predstavitelia bulharskej a rómskej menšiny vo Vojvodine. Prípravu zhromaždenia elektorov mal na starosti organizačný výbor v zložení: Zoroslav Spevák, Pavel Čáni, Svetoslav Majera, Anna Tomanová-Makanová, Ján Struhár, Anna Jašková a Pavel Jonáš. Uvádza sa to v monografii Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003 – 2013.

 

Fotografia z monografie Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003 – 2013

 

Fotografia z monografie Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003 – 2013

 

Na začiatok zhromaždenia elektorov sa prihovoril Vladimír Bartoš, učiteľ z Erdevíka ako najstarší elektor, a zhromaždeniu predsedalo jednohlasne zvolené pracovné predsedníctvo v zložení: Anna Tomanová-Makanová ako predsedníčka, Svetoslav Majera, podpredseda, Andrej Kardelis, člen a Terézia Hrašková-Nedeljovová, zapisovateľka. Organizačný výbor navrhol, aby predsedom volebnej komisie bol Ján Lačok a členmi Mária Ďurišová a Stanislav Stupavský. Vzhľadom na zákonnú možnosť, aby národnostnú radu tvorilo 15 až 29 členov, zhromaždenie aklamáciou rozhodlo, že NRSNM bude mať 29 členov. O miesto v rade sa uchádzali kandidáti z dvoch listín a na každej bolo 29 mien.

 

Fotografia z monografie Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003 – 2013

 

Fotografia z monografie Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003 – 2013

 

Členmi prvého zloženia NRSNM sa dňa 18. januára 2003 stali:
Zuzana Lenhartová z Kovačice, Mgr. Pavel Andrášik zo Starej Pazovy, Ing. Pavel Zima z Kulpína, Rastislav Surový z Kysáča, Mária Jonášová-Kotvášová z Kovačice, Andrej Kardelis zo Starej Pazovy, Mgr. Ľuboslav Majera z Petrovca, Ing. Juraj Červenák z Hložian, Ján Haník z Bieleho Blata, Ľudmila Berediová-Stupavská z Kysáča, prof. Dr. Vladimír Valent z Belehradu, Samuel Boldocký z Petrovca, Miroslav Mikľan zo Starej Pazovy, Samuel Žiak zo Silbaša, Mgr. Ján Cicka z Padiny, Katarína Melegová-Melichová z Petrovca, Dr. Miroslav Pavlov z Kysáča, Zlatko Šimák z Kovačice, Pavel Turan zo Šídu, Martin Listmajer z Jánošíka, Dr. Zoroslav Spevák z Nového Sadu, Anna Tomanová-Makanová z Nového Sadu, Zlatuša Tótová zo Starej Pazovy, Karol Werle z Petrovca, Dr. Samuel Čelovský z Petrovca, Ján Vrška zo Starej Pazovy, Vladimír Valentík z Petrovca, Svetlana Zolňanová zo Selenče a Juraj Bartoš z Hložian.

„Po prvých desiatich rokoch existencie a pôsobenia našej národnostnej rady možno bez okolkov kvitovať: boli pri nej, vôkol nej a v nej udalosti veľké a slávne, taktiež udalosti skromnejšie a nenápadnejšie. No všetky bez rozdielu mali a majú význam pre náš dnešný národnostný život, v mnohom stelesňujúci naplnenie snov našich predkov," – uviedol pred desaťročím v afiši k výstave fotografií o prvom decéniu NRSNM jej autor Oto Filip.

Po druhých desiatich rokoch NRSNM možno konštatovať, že v čele našej strešnej národnostnej inštitúcie doteraz stáli ženy: Anna Tomanová-Makanová z Nového Sadu (rodom z Kovačice) ju viedla vyše 15 rokov, po nej nastúpila Libuška Lakatošová zo Starej Pazovy, ktorá v jej čele stála necelý jeden mandát, niekoľko mesiacov úradujúcou predsedníčkou bola Tatiana Vujačićová z Báčskeho Petrovca a najnovšie, po novembrových voľbách 2022 za predsedníčku NRSNM bola zvolená Dušanka Petráková z Kovačice.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články