Klub Kulpínčanov

Bauerovci

V minulosti v Kulpíne žilo niekoľko nemeckých rodín, prevažne remeselníckych a obchodníckych. V knižočke Dejiny Kulpína. dľa svojich zápisiek Štefan Kvas, učiteľ čítame: „Krem Slovákov dľa posledného popisu ľudu je v Kulpíne: Srbov 1021, Nemcov 120, iných: 45 duší, spolu 3225. duší. Nemci – evanjelici – sú od Slovákov oddelení, majú svoju osobitnú modlitebnicu, činia filiálnu cirkev." A v knihe Adama Vereša Slovenská evanjelická kresťanská cirkev a.v. v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove a v obrazoch, ktorá vyšla roku 1930, Gustáv Klobušický, ev. farár-senior píše o fílii kulpínskeho cirkevného zboru: Fíliu tvoria tunajší nemeckí evanjelici, počtom 110 duší. Majú svoju osobitnú úhľadnú modlitebnicu, svojho kurátora, svoje presbytérium, svoju pokladnicu, vôbec so slovenskou cirkvou nie sú v niakom spojení, len toľko, že farár slovenskej cirkve je aj ich farárom, ktorý im služby Božie každú 4. nedeľu v mesiaci a každý druhý deň výročitých slávností odbavuje. Fília patrí do nemeckého seniorátu.

 

Hrobka na kulpínskom evanjelickom cintoríne: Karl Bauer 22. VIII. 1869 – 2. V. 1944 ( na pomníku je chybne uvedený rok úmrtia, v matrike píše, že zomrel 2. V. 1943). Do manželovho hrobu mala byť uložená aj manželka Magdalena, avšak po vojne všetci Nemci utiekli a tí čo zostali boli násilne odvedení do koncentračných táborov

 

Hrobka na kulpínskom evanjelickom cintoríne: Karl Bauer 22. VIII. 1869 – 2. V. 1944 ( na pomníku je chybne uvedený rok úmrtia, v matrike píše, že zomrel 2. V. 1943). Do manželovho hrobu mala byť uložená aj manželka Magdalena, avšak po vojne všetci Nemci utiekli a tí čo zostali boli násilne odvedení do koncentračných táborov

 

Medzi tie najpočetnejšie nemecké rodiny patrili Bauerovci, ktorí mali v Kulpíne 5 domov. Na začiatku terajšej Pionierskej ulice Nemci mali svoju modlitebnicu a hneď vedľa modlitebnice žila jedna Bauerova rodina na adrese Kulpín 177 (na mieste terajšieho Prodanovho domu). Stolár Karol Bauer (zomrel v Kulpíne 2. mája 1943) mal manželku Magdolnu, s ktorou mali dve deti Johana a Etelku (Žofia). Na rovnakej strane ulice, o niekoľko domov ďalej býval druhý Bauer, murár. Baurevci mali domy aj v dnešnej Kanálskej ulici. Cez záhradu stolára Karola Bauera býval Jakob Bauer, on bol murár a mali 4 deti: Jakoba, Gustava, Zigfrida a Elizabetu. Druhá Bauerova rodina mala obchod na Širokej ulici. Ďalšia obchodnícka nemecká rodina Ilga Paštiana mala obchod na rohu dnešných ulíc Nušićova a Masarykova. V tejto predajni obsluhovala majiteľova manželka Klara. Spomína si takmer deväťdesiatročný Michal Danko (1935), ktorý býval v susedstve Bauerovcov, oproti nemeckej modlitebnici.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné články